Kako koristiti skener otisaka prsta na Galaxy S10

S10 i S10+ dolaze sa bezbednim ultrazvučnim skenerom otiska prsta koji se nalazi na prednjoj strani ekrana.  
 

Senzor na S10e se intuitivno nalazi na tasteru za uključivanje, što olakšava otključavanje vašeg telefona najviše do sada. 

Postavite ultrazvučni skener otiska prsta na S10/S10+

S10 i S10+ dolaze sa ugrađenim senzorom za prepoznavanje otiska prsta na donjoj strani sredine ekrana, što vam omogućava da brzo i lagano otključate svoj telefon. 

GIF, postavite ultrazvučni skener otiska prsta na S10/S10+

Pratite dole navedene korake da registrujete svoj otisak prsta: 

1 Idite na “Postavke”.
2 Dodirnite “Biometrija i bezbednost”.
3 Dodirnite “Otisci prstiju”.
4 Unesite svoj PIN, uzorak ili lozinku. Ako ih još niste podesili, tražiće se od vas da ga prvo registrujete.
5 Stavite svoj prst na područje senzora (kako je označeno na ekranu) i nastavite da pritiskate dok vaš otisak prsta ne bude snimljen do kraja. Slika otiska prsta će biti potpuno plava kad proces bude gotov.
6 Zatim, da dobijete potpuni sken, okrećite svoj prst na senzoru da snimite ivice vašeg otiska prsta.
7 Kada to bude gotovo, dodirnite “Gotovo”.
8 Onda će se na ekranu prikazati kao “Otisak prsta 1”.

Molimo imajte na umu: Senzor otisaka prsta na donjem delu sredine ekrana i vaši prsti treba da budu čisti i suvi. Pazite da područje senzora otisaka prsta nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice. Pritisnite ekran tako da se vrh vašeg prsta bude postavljen preko široke površine područja za prepoznavanje otiska prsta.  

Registrujte svoj otisak prsta na S10e

Taster za uključivanje na S10e ima ugrađen senzor prepoznavanja otiska prsta, što vam omogućava brzo i jednostavno otključavanje vašeg telefona. 

GIF, registrujte otisak prsta na S10e

Pratite dole navedene korake da registrujete svoj otisak prsta:

1 Idite na „Postavke“.
2 Dodirnite “Biometrija i bezbednost”.
3 Dodirnite „Otisci prstiju“.
4 Unesite svoj PIN, uzorak ili lozinku. Ako niste podesili nešto od tog, tražiće se od vas da ga podesite.
5 Stavite svoj prst na senzor (taster napajanja na desnoj strani telefona) i nastavite da skenirate dok ne dosegne 100%.
6 Zatim, da biste dobili potpuni sken, premestite svoj prst na senzoru da snimite ivice svog otiska prsta.
7 Kada budete gotovi, pritisnite na „Gotovo“.
8 Onda će se prikazivati kao „Otisak prsta 1“ na ekranu.

Imajte na umu: Skener možda neće lako prepoznati vaše prste ako su previše mokri ili suvi, na primer u uslovima jako hladnog vremena. Pazite da područje senzora otisaka prsta nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice.  

Isključite senzor otiska prsta

Da promenite tip isključivanja ekrana i isključite skeniranje otiska prsta, pratite sledeće korake ispod: 

1 Idite na „Postavke“.
2 Dodirnite „Zaključavanje ekrana“.
3 Dodirnite „Tip zaključavanja ekrana“.
4 Unesite svoj PIN, uzorak ili lozinku.
5 Prevucite prekidač pored „Otisaka prstiju“ da isključite ovaj tip zaključavanja ekrana.
6 Izaberite drugi metod zaključavanja ekrana sa liste.
Uklonite svoj otisak prsta

DA uklonite registrovane podatke o otisku prsta, pratite korake dole: 

1 Idite na „Postavke“.
2 Dodirnite „Biometrija i bezbednost“.
3 Dodirnite „Otisci prsta“.
4 Unesite svoj PIN, uzorak ili lozinku.
5 Dodirnite registrovani otisak prsta i onda dodirnite „Ukloni“.

Molimo imajte na umu: Senzor otisaka prsta na donjem delu sredine ekrana i vaši prsti treba da budu čisti i suvi. Pazite da područje senzora otisaka prsta nije izgrebano ili oštećeno metalnim predmetima kao što su novčići, ključevi, olovke i ogrlice. Pritisnite ekran tako da se vrh vašeg prsta bude postavljen preko široke površine područja za prepoznavanje otiska prsta.  

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama