Kako mogu da koristim aplikaciju Kalendar na pametnom telefonu Samsung?

Sistematsko planiranje i izrada rasporeda mogu vam pomoći na putu do uspeha jer se na taj način vrijeme koristi pametno. Saznajte kako možete da upravljate rasporedom pomoću jednostavne i efikasne aplikaciju Samsung Kalendar. Pomoću njezinih brojnih funkcija organizujte svoj dan tako da možete obaviti sve zadatke u skladu sa svojom rutinom.

Pre nego što isprobate sledeće preporuke da bi rešili ovaj problem, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani. Provjerite kako da ažurirate softver svog mobilnog uređaja sledećim redosledom


Korak 1.
 Idite na Podešavanje > Ažuriranje softvera.
Korak 2.
 Kucnite na Preuzmi i instaliraj.
Korak 3.
 Sledite uputstva na ekranu.  

Osnovna navigacija u aplikaciji Kalendar


Prije nego što počnete da koristite Kalendar važno je da razumete značenje ikona jer ćete tako lakše moći naučiti kako da ih koristite.

Pregled kalendara

1. Meni: kucnite ovde za više opcija.
2. Izbor datuma: ako vam treba određeni datum, kucnite ovde da biste brzo promenili dan, mesec i godinu.
3. Režim crtanja: ova opcija je dostupna samo kada je otvoren mesečni pregled na određenim uređajima koji imaju olovku S Pen. Koristite režim crtanja da biste crtali po kalendaru kao da je okačen na zid.
4. Danas: ovo dugme će vas brzo dovesti do trenutnog datuma.
5. Događaj: možete vidjeti naslov događaja na kalendaru. Za više informacija kucnite na događaj.
6. Okvir za izbor: okvir oko datuma prikazuje datum koji ste izabrali. Kada otvorite kalendar automatski će se izabrati trenutni datum.
7. Trenutni datum: trenutni datum će biti istaknut radi lakšeg pregleda.
8. Dodavanje događaja: kucnite na ovo dugme da biste kreirali događaj. Datum događaja automatski će se uneti prema datumu koji je izabran pomoću okvira za izbor.

  • Prevucite prstom ulevo ili udesno: prevucite prstom ulevo ili udesno da biste promenili mesec koji trenutno gledate.
  • Prevucite prstom nagore: prevucite prstom nagore jedan ili dva puta da biste videli više informacija o datumu koji ste izabrali. 
Početak rada sa podešavanjima kalendara

Kada prvi put počnete da koristite aplikaciju, možete se povezati sa kalendarom tako da izaberete između četiri naloga: Samsung nalog, Exchange (Outlook), Google ili Microsoft. Nakon unosa adrese e-pošte i lozinke, vaši postojeći rasporedi će se sinhronizovati.


Kako da promenite podešavanja kalendara
Korak 1. 
Otvorite aplikaciju Kalendar i kucnite na Meni (tri vodoravne crte).
Korak 2. Kucnite na ikonu Podešavanja.

Prvi koraci sa podešavanjima kalendara

  • Prvi dan u nedelji: možete odabrati dan, od sedam dana u nedelji, koji želite da bude prvi dan u nedelji.
  • Alternativni kalendar: Samsung Kalendar nudi pet alternativnih kalendara. To su korejski lunarni, kineski lunarni, vijetnamski lunarni, hidžretski i šamski.
  • Prikaži brojeve nedelja: ova postavka omogućava da se u kalendar doda broj koji prikazuje broj nedelje.
  • Sakrij odbijene događaje: možete sakriti događaje koje ste odbili.
  • Istakni kratke događaje: možete istaknuti događaje koji kratko traju. 
Kako kreirati događaj

Korak 1. Otvorite aplikaciju Kalendar i zatim kliknite na datum koji želite da dodate u raspored.
Korak 2. Kucnite na ikonu +  > promenite Naslov događaja 

Promenite naslov događaja

Korak 3. Ako želite da zabeležite trajanje događaja podesite datum te vreme Početka i Završetka.
Korak 4. Ako je potrebno, možete uneti Lokaciju te vrste i postavke Obaveštenja (način, vreme, višestruki alarm, ponavljanje), a zatim Sačuvajte događaj.

Sačuvajte postavke lokacije i upozorenja

Kako izbrisati ili urediti događaj

Korak 1. Kucnite na datum događaja koji želite da izbrišete ili uredite > kucnite na događaj i i držite ga.
Korak 2. Kucnite na Izbriši ili Uredi da biste uredili detalje događaja.

Možete izbrisati ili urediti događaj
Kako povezati spoljne naloge dodane u sinhronizovani Kalendar

Korak 1. Otvorite aplikaciju Kalendar i kucnite na Meni (tri vodoravne linije).
Korak 2. Izaberite adresu e-pošte i kucnite na naloge
Korak 3. Kucnite na Sync now.

Možete sinhronizovati spoljne naloge
Kako deliti Kalendar

Korak 1. Kliknite na datum koji želite da delite > kucnite na događaj i držite ga.
Korak 2. Kucnite na Deli > izaberite Deli kao datoteku kalendara ili tekst.

Takođe možete da delite kalendar sa drugima

Korak 3. Kucnite na aplikaciju.

Napomena: snimke ekrana uređaja i meni mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Ako primetite neobično ponašanje Samsung mobilnih telefona, tableta ili nosivih uređaja, možete nam poslati pitanje preko aplikacije Samsung Members.

 

To nam omogućava da bolje pogledamo šta se dešava. Podaci su anonimni i čuvaju se samo tokom istraga. Saznajte više o tome kako da se pošalje izvještaj o grešci u uputstvima Kako se koristi aplikacija Samsung Members.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama