Ključne promene sa Android verzijom 9.0

Operativni sistem Android verzija 9.0 je nadograđen intuitivnim i pristupačnim dizajnom, što olakšava da radite sve sa jednom rukom.
 

Saznajte više o nekim glavnim promenama dole.

Imajte na umu: Android verzija 9.0 je dostupna za preuzimanje samo na određenim modelima i to može da se razlikuje zavisno o regionu. Ovaj softver dolazi kao zadat na S10 uređajima.

Poboljšani dizajn

Primetićete da su Početni ekran, aplikacija telefona, kalendar, poruke, e-pošta, tabla za obaveštenja i još toga redizajnirani za bolje korisničko iskustvo. Za većinu ikona i menija je postignut dizajn koji je prilagođeniji korisniku i pojednostavljen.

Android 9.0, glavni ekran sa nadograđenim dizajnom

Uvek na displeju
 

Zadati sat na Uvek na displeju (AOD) je sad postavljen horizontalno i sadržava ikone u boji. Pokazuje preostalo vreme baterije, preostalo vreme do potpunog punjenja kao i informacije o bateriji za bilo koje druge spojene uređaje kao što su nosivi uređaji. Moguće je takođe potpuno prilagođavanje upotrebom različitih rasporeda ili slanje slika ili GIF-ova.
 

Video plejer
 

Kontrolni tasteri za video plejer su pomereni. Sada su na dnu ekrana, što omogućava interakciju sa njima.

Android 9.0, nadograđeni dizajn video plejera
Promenjene postavke i funkcije

Briga za uređaj
 

Prethodno područje „Održavanje uređaja“ u „Postavkama“ je zamenjeno „Brigom za uređaj“.

Android 9.0, Promenjene postavke i funkcije u Brizi za uređaj

Dodirnite „Baterija“ da pronađete nove dostupne opcije „Režima energije“ da optimizujete uštedu energije baterije.

Android 9.0, Promenjene postavke i funkcije u Brizi za uređaj, Režim energije

Možete takođe da ispraznite dostupnu memoriju pomoću novog područja „Memorija“ gde možete da analizirate svoju upotrebu i uklonite duple ili nepotrebne datoteke.
 

Postavke lokacije
 

Postavke lokacije više nisu u okviru „Konekcija“ nego se sada nalaze pod „Biometrija i bezbednost“.
 

Ne ometaj
 

Na kraju, postavka „Ne ometaj“ je prebačena iz menija „Zvukovi i vibracije“ u „Obaveštenja“.

Nove funkcije

Noćni režim
 

Otkrijte „Noćni režim“, koji menja ekran na tamnije boje noću da smanji umor očiju. On radi kod izlaska/zalaska sunca ili u određenim uslovima. On radi samo na Samsung aplikacijama i može da se podesi dodirivanjem „Postavki“ i onda podmenija „Ekran“.

Android 9.0, Nove funkcije, noćni režim

Zaključaj početni ekran
 

Možete sada da ograničite kretanje, brisanje i stvaranje novih ikona na početnom ekranu. Dodirnite „Postavke“, „Ekran“ i onda „Početni ekran“ i prevucite prekidač da omogućite „Zaključaj raspored početnog ekrana“.
 

Albumi galerije
 

Pronaći ćete nove „Albume“ u Galeriji, podeljene u četiri mape za videe, favorite, lokacije i preporuke. Album „Preporuke“ predlaže stvaranje ili brisanje sadržaja prema onome šta je sačuvano na vašem uređaju.

Android 9.0, Novi albumi galerije

Novi kontakti
 

Ako imate nesačuvani broj u vašim porukama, možete brzo i jednostavno da „Dodate u kontakte“ ili „Blokirate broj“ sa ekrana poruka.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama