Ključne promene sa Android verzijom 9.0

Operativni sistem Android verzija 9.0 je nadograđen intuitivnim i pristupačnim dizajnom, što olakšava da radite sve sa jednom rukom.
 

Saznajte više o nekim glavnim promenama dole.

Imajte na umu: Android verzija 9.0 je dostupna za preuzimanje samo na određenim modelima i to može da se razlikuje zavisno o regionu. Ovaj softver dolazi kao zadat na S10 uređajima.

Primetićete da su Početni ekran, aplikacija telefona, kalendar, poruke, e-pošta, tabla za obaveštenja i još toga redizajnirani za bolje korisničko iskustvo. Za većinu ikona i menija je postignut dizajn koji je prilagođeniji korisniku i pojednostavljen.

Android 9.0, glavni ekran sa nadograđenim dizajnom

Uvek na displeju
 

Zadati sat na Uvek na displeju (AOD) je sad postavljen horizontalno i sadržava ikone u boji. Pokazuje preostalo vreme baterije, preostalo vreme do potpunog punjenja kao i informacije o bateriji za bilo koje druge spojene uređaje kao što su nosivi uređaji. Moguće je takođe potpuno prilagođavanje upotrebom različitih rasporeda ili slanje slika ili GIF-ova.
 

Video plejer
 

Kontrolni tasteri za video plejer su pomereni. Sada su na dnu ekrana, što omogućava interakciju sa njima.

Android 9.0, nadograđeni dizajn video plejera

Briga za uređaj
 

Prethodno područje „Održavanje uređaja“ u „Postavkama“ je zamenjeno „Brigom za uređaj“.

Android 9.0, Promenjene postavke i funkcije u Brizi za uređaj

Dodirnite „Baterija“ da pronađete nove dostupne opcije „Režima energije“ da optimizujete uštedu energije baterije.

Android 9.0, Promenjene postavke i funkcije u Brizi za uređaj, Režim energije

Možete takođe da ispraznite dostupnu memoriju pomoću novog područja „Memorija“ gde možete da analizirate svoju upotrebu i uklonite duple ili nepotrebne datoteke.
 

Postavke lokacije
 

Postavke lokacije više nisu u okviru „Konekcija“ nego se sada nalaze pod „Biometrija i bezbednost“.
 

Ne ometaj
 

Na kraju, postavka „Ne ometaj“ je prebačena iz menija „Zvukovi i vibracije“ u „Obaveštenja“.

Noćni režim
 

Otkrijte „Noćni režim“, koji menja ekran na tamnije boje noću da smanji umor očiju. On radi kod izlaska/zalaska sunca ili u određenim uslovima. On radi samo na Samsung aplikacijama i može da se podesi dodirivanjem „Postavki“ i onda podmenija „Ekran“.

Android 9.0, Nove funkcije, noćni režim

Zaključaj početni ekran
 

Možete sada da ograničite kretanje, brisanje i stvaranje novih ikona na početnom ekranu. Dodirnite „Postavke“, „Ekran“ i onda „Početni ekran“ i prevucite prekidač da omogućite „Zaključaj raspored početnog ekrana“.
 

Albumi galerije
 

Pronaći ćete nove „Albume“ u Galeriji, podeljene u četiri mape za videe, favorite, lokacije i preporuke. Album „Preporuke“ predlaže stvaranje ili brisanje sadržaja prema onome šta je sačuvano na vašem uređaju.

Android 9.0, Novi albumi galerije

Novi kontakti
 

Ako imate nesačuvani broj u vašim porukama, možete brzo i jednostavno da „Dodate u kontakte“ ili „Blokirate broj“ sa ekrana poruka.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama