Uklonite naloge sa Galaxy telefona ili tableta

Možete da uklonite Samsung, Google ili nalog e-pošte sa uređaja u svakom trenutku. Imajte u vidu da uklanjanje naloga podrazumeva da nećete imati pristup informacijama o korisniku ili podacima povezanim sa datim nalogom. Zabeležite informacije o nalogu (ID i lozinka) za buduću upotrebu na bezbednoj lokaciji pre nastavka. Pratite dolenavedene korake za uklanjanje naloga.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Uklonite Samsung nalog

Čak i ako uklonite Samsung nalog sa uređaja, uvek možete ponovo da se prijavite pomoću ID-ja i lozinke da biste ponovo povezali nalog kasnije. Uklanjanje naloga i trajno brisanje naloga nisu isto. Na bezbednoj lokaciji zabeležite informacije o nalogu (ID i lozinka) za buduću upotrebu.

Pratite dolenavedene korake za uklanjanje Samsung naloga.

nalozi i rezervna kopija u podešavanjima nalozi i rezervna kopija u podešavanjima

1. korak Idite u Podešavanja i zatim dodirnite Nalozi i bekapovanje.

upravljanje nalozima upravljanje nalozima

2. korak Dodirnite Upravljanje nalozima i izaberite Samsung nalog.

uklanjanje naloga uklanjanje naloga

3. korak Dodirnite Ukloni nalog i dodirnite Ukloni nalog u iskačućoj poruci.

galaxy odjava galaxy odjava

4. korak Dodirnite Odjavi se i ponovo unesite lozinku za Samsung nalog.

Napomena: Konfiguracija menija može da varira u zavisnosti od modela i verzije softvera uređaja.

Uklonite svoj Google nalog

Uklanjanje Google naloga slično je procesu uklanjanja Samsung naloga. Isto tako, uvek možete da se prijavite pomoću ID-ja i lozinke da biste ponovno povezali Google nalog sa uređajem.

Pratite dolenavedene korake za uklanjanje Google naloga.

nalozi i rezervna kopija u podešavanjima nalozi i rezervna kopija u podešavanjima

1. korak Idite u Podešavanja i dodirnite Nalozi i bekapovanje.

upravljanje nalozima upravljanje nalozima

2. korak Dodirnite Upravljanje nalozima i izaberite Google nalog.

uklanjanje naloga uklanjanje naloga

3. korak Dodirnite Ukloni nalog i dodirnite Ukloni nalog ponovo da biste potvrdili.

Napomena: Ako se aktivira Napredni program zaštite kompanije Google, možda ćete primiti zahtev za potvrdu pomoću registrovanog bezbednosnog ključa (fizički ključ USB-tipa koji sadrži šifrovane podatke o nalogu) pre uklanjanja naloga.

bezbednosni ključ

Uklanjanje drugih naloga

Drugi korisnički nalozi povezani sa vašim uređajem mogu da se uklone praćenjem gorenavedenih koraka. Dodatni koraci verifikacije, kao što su unos lozinke ili verifikacija putem e-pošte, mogu biti neophodni u zavisnosti od pravila privatnosti i bezbednosti svakog naloga.

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama