Šta treba preduzeti kada se pozivi prekidaju ili nema mrežnog signala na Galaxy uređaju

Ako vam se pozivi naglo prekidaju ili nema mrežnog signala na Galaxy uređaju, uzrok može biti podešavanje uređaja ili problemi koji su u vezi sa operaterom. Pratite uputstvo u nastavku da pregledate stanje uređaja.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Proverite podešavanja uređaja

Moguće je da podešavanje telefona ometa vašu mogućnost upućivanja ili prijema poziva. Proverite da li je omogućen Avionski režim ili vaš uređaj blokira pozive sa nepoznatih ili skrivenih brojeva.

Isključite Avionski režim

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Veze.

2. korak Ako je Avionski režim uključen, isključite ga i proverite da li se veza stabilizuje.

isključite avionski režim

Proverite da li vaš uređaj blokira nepoznate ili skrivene brojeve

provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 1. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 1. korak

1. korak Otvorite aplikaciju Telefon i dodirnite Više (tri tačkice u gornjem desnom uglu.)

Provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 2. korak Provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 2. korak

2. korak Dodirnite Podešavanja.

provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 3. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 3. korak

3. korak Dodirnite Blokiraj brojeve.

provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 4. korak provera da li uređaj blokira nepoznate brojeve, 4. korak

4. korak Isključite Blok. nepoznate/privatne brojeve i proverite da li primate pozive.

Možda ćete morati da resetujete mrežna podešavanja ako se pozivi prekidaju ili vaš uređaj i dalje gubi mrežni signal.

resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Opšte upravljanje.

resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak

2. korak Dodirnite Resetujte.

resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak

3. korak Dodirnite Resetujte mrežna podešavanja.

resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak

4. korak Proverite informacije na ekranu i dodirnite Resetovanje podešavanja.

resetovanje mrežnih podešavanja, 5. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 5. korak

5. korak Dodirnite Resetuj.

Napomena:

  • Imajte u vidu da se resetovanjem mrežnih podešavanja takođe resetuju Wi-Fi, Bluetooth i druga mrežna podešavanja.

Nepravilno podešavanje APN može da ometa vezu sa mrežom. Pratite korake u nastavku za ponovno konfigurisanje podešavanja APN.

resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Veze.

resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak

2. korak Dodirnite Mobilne mreže.

resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak

3. korak Dodirnite Nazivi pristupnih tačaka.

resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak

4. korak Dodirnite Više (tri tačkice) u gornjem desnom uglu i dodirnite Vraćanje na fabrička podešavanja.

resetovanje mrežnih podešavanja, 5. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 5. korak

5. korak Dodirnite Resetuj da biste ponovo konfigurisali podešavanja APN.

Problem može da se javi kada se uređaj poveže sa operaterom na kog niste pretplaćeni. Pratite korake u nastavku za biranje operatera.

resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 1. korak

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Veze.

resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 2. korak

2. korak Dodirnite Mobilne mreže.

resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 3. korak

3. korak Dodirnite Mrežni operateri.

resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak resetovanje mrežnih podešavanja, 4. korak

4. korak Isključite Izaberi automatski i izaberite operatera.

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window