Šta treba preduzeti kada u žičanim slušalicama nema zvuka

Ako ste povezali žičane slušalice, ali ne možete da čujete zvuk Galaxy uređaja, moguće je da su slušalice neispravne ili možda postoji problem sa priključkom za slušalice na uređaju. Pročitajte sledeće uputstvo da otklonite problem.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Obavite osnovni postupak pronalaženja i rešavanja problema za slušalice

Proverite da li na žičanim slušalicama ima oštećenja. Ako je zvučni priključak presavijen ili polomljen, ili je kabl oštećen ili izložen, možda nećete čuti zvuk iz slušalica.

presavijen kabl presavijen kabl

Proverite da li je zvučni priključak presavijen.

oštećen kabl oštećen kabl

Proverite da li je kabl oštećen.

  • Čak i ako ne vidite fizičko oštećenje, moguće je da su slušalice oštećene. Ako imate još neki uređaj koji može da se poveže sa slušalicama, pokušajte da ih testirate na tom uređaju.
  • Proverite da li su slušalice do kraja ubačene u zvučni priključak na uređaju. Ako nisu do kraja ubačene, uređaj ne prepoznaje slušalice i zvuk će se možda reprodukovati kroz zvučnike uređaja.
Priključak za slušalice nije do kraja ubačen Priključak za slušalice nije do kraja ubačen

Priključak za slušalice nije do kraja ubačen.

Priključak za slušalice je do kraja ubačen Priključak za slušalice je do kraja ubačen

Priključak za slušalice je do kraja ubačen.

Moguće je da dodaci na telefonu sprečavaju potpuno ubacivanje slušalica. Pokušajte da otklonite futrolu ili nalepnice sa uređaja pre uključivanja slušalica.

Pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka na bočnoj strani uređaja da biste proverili da li radi.

pritisnite taster za podešavanje jačine zvuka

Ako imate rezervne slušalice, pokušajte da ih uključite u uređaj i proverite da li rade. Ako se problem i dalje javlja, proverite da li ima oštećenja tako što ćete uperiti svetlo lampice na priključak za slušalice na uređaju. Ako je pin savijen, potreban je servis. Posetite naš Centar za Podršku i zakažite servisiranje.

uključivanje slušalica

Napomena:

  • Lokacije tastera za podešavanje jačine zvuka i priključka za slušalice mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.

U Režimu zvuka zvukovi za Melodije i Obaveštenja reprodukuju se i u slušalicama i u zvučniku. Ako želite da se zvuk reprodukuje samo iz slušalica, promenite Režim zvuk prateći korake u nastavku.

Kako se menja Režim zvuka

  • Vibracija: Vibrira kada stigne obaveštenje. Vaš uređaj i dalje može da reprodukuje zvuke za muziku i video-zapise.
  • Isključi zvuk: Nema zvuka ni vibracije kada stigne obaveštenje. Vaš uređaj i dalje može da reprodukuje zvuke za muziku i video-zapise.
Meni sa zvukovima i vibracijom Meni sa zvukovima i vibracijom

1. korak Otvorite Podešavanja i dodirnite Zvukovi i vibracija.

Režim vibracije Režim vibracije

2-1. korak Izaberite Vibracija.

Tihi režim Tihi režim

2-2. korak Ili izaberite Isključi zvuk.

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meniji mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama