Hoće li NFC uređaj da radi ako sadrži LED masku?

Tehnologija NFC možda neće biti dokstupna dok je aktivirano LED svetlo na LED maski. Originalna Samsung LED maska uglavnom se deli na LED View masku (tip sa zaštitom poleđine i zaštitom ekrana, LED funkcija je na zaštiti ekrana) i LED Back masku (LED funkcija je na poleđini kućišta), a korišćenje funkcije NFC može privremeno biti ograničeno za LED View masku.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Funkcije LED maske

Prema poruci koja se prikazuje kada uključite LED svetlo na maski, „Funkcija NFC nije dostupna tokom korišćenja funkcije Kontrola svetla”. To znači da ne možete da očitavate ni upisujete NFC oznake, kao ni da delite podatke između NFC uređaja kada koristite funkciju Kontrola svetla.

  • Osvetljenje režima: Kada je Galaxy uređaj okrenut nadole, prikazuje se svetlosna projekcija sa LED svetlima.
  • LED ikonice sa obaveštenjima: Na poleđini će se pojaviti ikonice sa obaveštenjima kada stignu obaveštenja.
  • Tajmer kamere: Ako je tajmer za zadnju kameru uključen, odbrojavanje se prikazuje i na ekranu i na maski.
  • Emotikoni za zadnje kamere: Kada otvorite aplikaciju kamere i zadnje kamere su aktivne, LED ikonica koju izaberete prikazuje se na poleđini maske.

Napomena: Podržane funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vrste originalne LED maske.

Šta je NFC?

NFC se odnosi na „Komunikaciju kratkog polja” i, kao što i samo ime implicira, omogućava komunikaciju kratkog dometa između kompatibilnih uređaja. NFC tehnologija omogućava korisnicima da obavljaju sigurne prenose, razmenjuju digitalni sadržaj da povezuju elektronske uređaje dodirom. NFC prenosi su kratkog dometa (od dodira do nekoliko centimetara) i zahtevaju da uređaji budu blizu jedan drugom.

NFC je tehnologija u beskontaktnim karticama i najčešća upotreba NFC tehnologije u pametnom telefonu je obavljanje jednostavnog plaćanja pomoću funkcije Samsung Pay. NFC takođe može da se koristi za brzo povezivanje sa bežičnim uređajima i prenos podataka.

NFC

①    Električna struja

②    Magnetno polje B koje proizvodi struja petlje

Kako da brzo uključim i isključim NFC?

1. korak Prevucite nadole sa vrha ekrana dva puta da pristupite brzim podešavanjima.

2. korak Prevucite nalevo da vidite još opcija.

3. korak Dodirnite NFC da ga uključite ili isključite.

Napomena: Dostupna podešavanja i ekrani mogu da se razlikuju u zavisnosti od pružaoca bežičnih usluga, verzije softvera i uređaja.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama