Smart TV - Funkcija prepoznavanja glasa

Čemu služe glasovni podaci / za šta se koriste?


• Funkcija prepoznavanja glasa vam omogućava da kontrolišete svoj televizor putem komandi, kao što su “Menjanje kanala gore/dole” ili “Pojačavanje / smanjivanje zvuka”. Takođe vam omogućava da pretražujete sadržaj – na primer “Košarkaške utakmice”, a na taj način određeni pametni televizori vam mogu na osnovu toga davati preporuke.

 

Da li televizor sve vreme snima moj glas ili razgovor?


• Ne. Ova funkcija je uključena samo kada je korisnik aktivira.
• Korisnici veoma jednostavno mogu da aktiviraju ili deaktiviraju funkciju prepoznavanja glasa.
• Korisnici jednostavno mogu da vide da li je funkcija prepoznavanja glasa aktivirana zato što se na ekranu pojavljuje ikonica mikrofona.


Kako da znam da li televizor sluša moj glas ili ne?


• Ukoliko se funkcija prepoznavanja glasa na televizoru uključi radi davanja komande, ikonica mikrofona se pojavljuje na ekranu.
• Ukoliko na ekranu nema ikonice, funkcija prepoznavanja glasa je isključena.


Kako se tačno uključuje / isključuje funkcija prepoznavanja glasa?


• Da biste uključili ovu funkciju, prvo je potrebno da prihvatite Politiku privatnosti i aktivirate funkciju u meniju sa podešavanjima.
• Tada možete izgovoriti na primer “Zdravo” ili pritisnete taster za glasovne komande na odabranim daljinskim upravljačima. Ikonica mikrofona će se pojaviti na ekranu televizora i televizor će tada čekati na komandu. Ukoliko se komanda ne izda u roku od 15 sekundi, funkcija prepoznavanja glasa će se automatski isključiti.


Da li se moj glas snima na televizoru? Da li se šalje ili čuva na nekom drugom mestu?


• Televizor ustvari ne snima nikakve zvukove već samo obrađuje/pretvara zadate komande u podatke kako bi izvršio komandu ili pretraživao sadržaj.


Da li se moj glas stavlja na raspolaganje trećoj strani? Da li ga oni čuvaju/zadržavaju?


• Glasovni podaci se šalju trećoj strani samo tokom pretrage. Tada, glasovni podaci se šalju na server koji pretražuje traženi sadržaj a zatim vraća željeni sadržaj na televizor. Na primer, ukoliko pretražujete “Košarkaške utakmice,” podaci se šalju na eksterni server koji prikuplja sve primere “Košarkaških utakmica” a zatim vraća podatke na televizor. Podaci se brišu ubrzo nakon što se pruži odgovor na pitanje / upit.


Da li se moji glasovni podaci prodaju trećim licima u marketinške svrhe?


• Vaši glasovni podaci se ne prodaju trećim licima već se samo koriste za obrađivanje upita o sadržaju.


Da li se moji lični podaci šalju trećim licima?


• Podaci kao što su vase ime, adresa itd. se ne šalju trećim licima osim u slučaju da vi sami aktivno date takve podatke tokom izdavanja komande. Na primer, ukoliko aktivirate glasovne komande i pretražujete sopstveno ime, tada će ti podaci otići na server trećih lica, koji će izvršiti pretragu i vratiti rezultate.


Ko je vlasnik servera trećih lica?


• Samsung ne pruža informacije o svojim prodavcima tj. trećim licima.


U Politici privatnosti kompanije Samsung navodi se da se ništa neće slati bez mog odobrenja, a ja svoje odobrenje nikada nisam dao.


• Funkcija prepoznavanja glasa je omogućena samo onim korisnicima koji potvrde da se slažu sa posebnom Politikom privatnosti koja je vezana za ovu funkciju i nalazi se u podešavanjima na vašem televizoru.
• Korisnicima je data opcija da omoguće funkciju prepoznavanja glasa tokom uređivanja postavki televizora. Ukoliko korisnik kasnije želi da ukine ovu funkciju, to je veoma jednostavno i rado ću vas provesti kroz te korake.


Dobro je što možemo da videmo Samsungove Uslove korišćenja, ali šta je sa Uslovima korišćenja prodavca? Da li bi trebalo da prihvatimo te uslove na slepo?


• Nakon podešavanja postavki, pored toga što je potrebno da se složite sa našom Politikom privatnosti, korisnici koji izaberu da koriste ovu funkciju takođe se slažu sa odvojenom Politikom privatnosti trećeg lica tj. prodavca.


Da li mogu da isključim funkciju prepoznavanja glasa?


• Da. Prepoznavanje glasa se može deaktivirati u meniju u podešavanjima.
• Ukoliko je ova funkcija uključena i ikonica mikrofona se prikazuje na ekranu televizora, takođe možete onemogućiti ovu funkciju tako što ćete pritisnuti taster Exit na daljinskom upravljaču.


Da li mikrofon snima kada koristim određene aplikacije?


• Aplikacije trećih lica na Samsung televizorima kontrolišu treće strane tako da oni imaju sopstvene uslove korišćenja. Preporučujemo vam da, ukoliko imate neka pitanja, pročitate Politiku privatnosti za svaku konkretnu aplikaciju.


Da li je na novim televizorima funkcija prepoznavanja glasa unapred omogućena ili onemogućena?


• Interaktivna funkcija prepoznavanja glasa je omogućena samo ako izaberete da koristite ovu funkciju tokom inicijalnog podešavanja televizora.

 

 


 

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama