Kako se obavlja prenos i izrada rezervne kopije podataka pomoću Smart Switch na Galaxy telefonu

Najjednostavniji način za prebacivanje podataka sa starog uređaja na novi uređaj je pomoću opcije Smart Switch. Smart Switch vam daje slobodu da prebacujete kontakte, muziku, fotografije, kalendar, tekstualne poruke, podešavanja telefona i još mnogo toga na novi Galaxy uređaj. Pogledajte smernice u nastavku da saznate šta možete da obavite pomoću opcije Smart Switch.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Šta može da obavi Smart Switch?

Možete da koristite Smart Switch da napravite rezervnu kopiju podataka na računaru ili SD kartici, da povratite podatke za koje je izrađena rezervna kopija na telefon ili da prebacite podatke sa starog telefona na novi telefon.

Galaxy modeli sadrže aplikaciju Smart Switch koja je fabrički instalirana, a postoje tri načina za prenos podataka. Prebacite podatke sa starog telefona na novi Galaxy telefon preko USB kabla, Wi-Fi ili računara. Izaberite način koji vam najviše odgovara. Sve ostalo je lako.

Smart Switch

Šta može da se prebacuje?

 • Sa Android uređaja: kontakti, raspored, poruke, beleške / glasovne beleške (samo Galaxy uređaji), fotografije, video-zapisi, muzika, podešavanja alarma (samo Galaxy uređaji), evidencija poziva, slika početnog ekrana / ekrana za zaključavanje (samo Galaxy uređaji), podešavanja Wi-Fi (samo Galaxy uređaji), dokumenti, podešavanja e-pošte (samo Galaxy uređaji), podešavanja (samo Galaxy uređaji), preuzimanje instalacije za aplikaciju, podaci o aplikaciji (samo Galaxy uređaji) i raspored početne strane (samo Galaxy uređaji).
 • Sa iCloud: kontakti, kalendar, beleške, fotografije, video-zapisi, dokumenti (Možete da uvezete podatke koji se sinhronizuju sa iOS uređaja na iCloud).
 • Sa iOS uređaja pomoću OTG USB: kontakti, raspored, poruke, beleške, fotografije, video-zapisi, muzika, glasovne beleške, podešavanja alarma, evidencija poziva, obeleživači, podešavanja Wi-Fi, dokumenti, preporučena lista aplikacija.
 • Sa Windows mobilnih uređaja (OS 8.1 ili 10): kontakti, raspored, fotografije, dokumenti, video-zapisi, muzika.
 • Sa BlackBerry uređaja: kontakti, raspored, beleške, fotografije, video-zapisi, muzika, glasovni snimci, evidencija poziva, dokumenti.

Napomena:

 • Prenos određenih stavki može da se ograniči u zavisnosti od proizvođača uređaja i verzije operativnog sistema.
 • Sadržaj na koji je primenjen DRM (upravljanje digitalnim pravima) ne može da se prenese na Smart Switch.
 • Prenos podataka povećava potrošnju energije baterije na telefonu.
 • Postarajte se da vam telefon bude dovoljno napunjen pre prenosa podataka. Ako je nivo napunjenosti baterije nizak, prenos podataka može da se prekine.
 • Ova funkcija ne može da bude podržana na nekim uređajima ili računarima.
 • Prebacujte samo onaj sadržaj koji je u vašem vlasništvu ili na čiji prenos imate pravo.

Bežično prebacivanje je poželjan način kopiranja podataka na novi telefon. Brzo je i omogućava vam da ostavite telefon uključen u punjač tokom prebacivanja. Za prebacivanje podataka sa starog na novi telefon isprobajte opciju Smart Switch prateći korake u nastavku.

Najpre proverite da li je aplikacija Smart Switch instalirana na oba telefona. Kada budete spremni, postavite oba telefona jedan pored drugog.

1. korak Otvorite Podešavanja i izaberite Nalozi i bekapovanje.

2. korak Izaberite Prenesite pod. sa starog uređaja.

Smart Switch – prebacivanje podataka sa starog uređaja

3. korak Dodirnite Primi sadržaj na novom telefonu i dodirnite Pošalji podatke na starom telefonu.

4. korak Proverite OS na starom telefonu i izaberite odgovarajući izvor.

Smart Switch – prijem/slanje podataka

5. korak Izaberite Bežično.

6. korak Otvorite Smart Switch na starom uređaju za povezivanje, a zatim dodirnite Dozvoli da omogućite povezivanje na starom telefonu.

Smart Switch – omogućavanje povezivanja

7. korak Izaberite podatke za prebacivanje i zatim dodirnite Prenesi u donjem desnom uglu.

8. korak Kada se prenos izvrši, dodirnite Idite na početni ekran.

Smart Switch – omogućavanje povezivanja

 

Kako se prebacuju podaci sa starog iOS telefona pomoću iCloud

1. korak Pokrenite Smart Switch na novom Galaxy telefonu, a zatim dodirnite Prijem podataka.

2. korak Izaberite iPhone/iPad, a zatim dodirnite Prebaci podatke sa iCloud umesto toga.

3. korak Unesite iCloud ID i lozinku, a zatim dodirnite Prijava.

4. korak Unesite kod potvrde, a zatim dodirnite U redu.

5. korak Izaberite podatke koje želite da prebacite, dodirnite Uvoz, a zatim dodirnite ponovo Uvoz.

Možete da povežete stari telefon sa novim telefonom pomoću USB kabla za jednostavan i brz prenos podataka. Pratite dolenavedene korake pomoću aplikacije Smart Switch.

1. korak Povežite novi telefon i stari telefon pomoću USB kabla telefona. Možda je potreban USB priključak u zavisnosti od starog telefona.

Smart Switch – prenos podataka pomoću USB kabla

     ①C to C cable                                              ②USB connector

2. korak Kada se pojavi iskačući prozor za biranje aplikacije, dodirnite Smart Switch, a zatim dodirnite Prijem podataka.

3. korak Na starom telefonu dodirnite Omogući. Ako nemate aplikaciju, preuzmite je iz Galaxy Store ili Play Store. Vaš prepoznaje stari telefon i pojavljuje se lista podataka koje možete da prebacite.

4. korak Izaberite stavku za prebacivanje i dodirnite Prenos.

Napomena: 

 • Nemojte da isključujete USB kabl iz uređaja kada prebacujete datoteke. U suprotnom može doći do gubitka podataka ili oštećenja uređaja.

Prebacite podatke između telefona i računara. Morate da preuzmete verziju aplikacije Smart Switch za računar na adresi www.samsung.com/smartswitch. Izradite rezervnu kopiju podataka sa starog telefona na računaru i uvezite podatke na telefon.

1. korak Na računaru preuzmite i pokrenite Smart Switch.

Napomena: 

 • Ako vaš stari telefon nije Samsung telefon, izradite rezervnu kopiju na računaru pomoću programa koji obezbeđuje proizvođač uređaja. Zatim pređite na četvrti korak.

2. korak Povežite stari telefon sa računarom pomoću USB kabla za telefon.

3. korak Na računaru pratite uputstva sa ekrana da izradite rezervnu kopiju podataka sa telefona. Zatim isključite stari telefon iz računara.

4. korak Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla.

5. korak Na računaru pratite uputstva sa ekrana da prebacite podatke na telefon.

 • Evidencija poziva: Zbog ograničenja sistema, prebacivanje evidencija poziva na starije verzije operativnih sistema može biti ograničeno. Prilikom prebacivanja sa O OS (8.0) ili novijih verzija na O OS (8.0) ili starije verzije, povraćaj evidencije poziva možda neće biti podržan.
 • Podešavanja e-pošte: Zbog ograničenja aplikacija za e-poštu, prebacivanje na uređaje starijih verzija operativnih sistema može biti ograničeno. Prilikom prebacivanja sa N OS (7.0) ili novijih verzija na N OS (7.0) ili starije verzije, povraćaj podešavanja e-pošte možda neće biti podržan.
 • Podešavanja interneta: Ako je verzija aplikacije za internet uređaja sa kog se obavlja slanje 5.x ili novija verzija, a verzija aplikacije za internet uređaja na kom se obavlja prijem starija od 5.x, povraćaj podešavanja interneta možda neće biti podržan.

Ako želite da saznate više o opciji Smart Switch, posetite Smart Switch.

Napomena:

 • Da biste prebacili sadržaj pomoću opcije Smart Switch, trebaće vam Samsung mobilni uređaj sa verzijom operativnog sistema za Android 4.3 ili novijom.
 • Snimci ekrana uređaja i meni mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window