Kako otkloniti problem kada uređaj ne detektuje SD karticu

U zavisnosti od modela uređaja, možda ćete moći da proširite kapacitet prostora za skladištenje uređaja tako što ćete ubaciti SD karticu. Ako vaš uređaj ne prepoznaje SD karticu ili prikazuje upozorenje „Nije moguće upisivanje na SD karticu”, konsultujte sledeći vodič da biste otklonili problem.

Pre nego što isprobate dolenavedene preporuke, obavezno proverite da li su softver vašeg uređaja i povezane aplikacije ažurirani na najnoviju verziju. Za ažuriranje softvera mobilnog uređaja pratite sledeće korake:

1. korak Idite u Podešavanja > Ažuriranje softvera.

2. korak Dodirnite Preuzimanje i instalacija.

3. korak Pratite uputstva na ekranu.

Pregledajte SD karticu

Najpre izvadite SD karticu iz uređaja i proverite da nema oštećenja.

Ubacite alat za izbacivanje da biste izbacili ležište za karticu Ubacite alat za izbacivanje da biste izbacili ležište za karticu

1. korak Isključite uređaj i ubacite alatku za izbacivanje u mali otvor pored ležišta za SIM karticu da biste izbacili ležište za karticu.

Pregledajte SD karticu i ponovo je ubacite Pregledajte SD karticu i ponovo je ubacite

2. korak Pregledajte SD karticu i proverite da nema oštećenja. Ako na SD kartici ima nečistoća ili prašine, upotrebite meku krpu i prebrišite površinu pre nego što je ponovo ubacite.

Čak i ako vaša SD kartica nema vidljivo oštećenje, i dalje možete da imate probleme. Ako u blizini imate druge uređaje, testirajte SD karticu da biste proverili da li radi.

Pokušajte sa prinudnim restartovanjem uređaja. Restartovanje može da otkloni problem uređaja zbog kog ne prepoznaje SD karticu.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster za isključivanje Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster za isključivanje

1. korak Isključite uređaj tako što ćete istovremeno pritisnuti taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster, a zatim izabrati Isključivanje.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster

2. korak Nakon što se ekran isključi, istovremeno pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster.

Otpustite tastere kada se pojavi logotip Samsung Otpustite tastere kada se pojavi logotip Samsung

3. korak Kada se logotip Samsung pojavi na ekranu, otpustite tastere.

Napomena:

  • Vaši podaci i datoteke biće sačuvani čak i ako prinudno restartujete uređaj.

Vaša SD kartica je možda oštećena usled neke aplikacije trećih lica na uređaju. Da biste proverili da li je to slučaj, pokušajte da pristupite SD kartici u Bezbednom režimu, pri čemu su sve aplikacije trećih lica onemogućene. Ako je vaša SD kartica prepoznata u bezbednom režimu, možete da probate da izbrišete aplikacije koje ste nedavno preuzeli, koje ne prepoznajete ili koje deluju da su zlonamerne.

Prebacite se u Bezbedan režim prateći korake u nastavku.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster za isključivanje Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster za isključivanje

1. korak Isključite uređaj tako što ćete istovremeno pritisnuti taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster, a zatim izabrati Isključivanje.

Izaberite Isključivanje Izaberite Isključivanje

2. korak Izaberite Isključivanje.

Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster Pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster

3. korak Nakon što se ekran isključi, istovremeno pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster.

Otpustite bočni taster dok držite taster Smanjenje jačine zvuka Otpustite bočni taster dok držite taster Smanjenje jačine zvuka

4. korak Kada se logotip Samsung pojavi na ekranu, otpustite bočni taster, dok držite taster Smanjenje jačine zvuka.

Pokušajte da obavite ažuriranje u Bezbednom režimu Pokušajte da obavite ažuriranje u Bezbednom režimu

5. korak Kada se Bezbedni režim pojavi u donjem levom uglu ekrana, otpustite taster.

Pratite korake u nastavku za brisanje aplikacije u Bezbednom režimu.

Podešavanja aplikacija Podešavanja aplikacija

1. korak Idite u Podešavanja i izaberite Aplikacije.

Pronađite nepoznate ili zlonamerne aplikacije Pronađite nepoznate ili zlonamerne aplikacije

2. korak Pronađite aplikacije koje ne prepoznajete ili koje izgledaju zlonamerno.

Deinstalirajte aplikaciju Deinstalirajte aplikaciju

3. korak Izaberite Deinstaliraj.

Dodirnite ‚U redu‘ Dodirnite ‚U redu‘

4. korak Dodirnite OK.

Prebacite se iz Bezbednog režima u standardni režim prateći korake u nastavku. 

1. korak Istovremeno pritisnite i zadržite taster Smanjenje jačine zvuka i bočni taster.
2. korak Izaberite Počni ponovo.

Prebacite se iz Bezbednog režima u uobičajeni režim

Možete pokušati da otklonite grešku u prepoznavanju SD kartice tako što ćete formatirati SD karticu. Da biste izbegli gubitak podataka, postarajte se da izradite rezervnu kopiju pre formatiranja. Da biste formatirali SD karticu, pratite korake u nastavku.

Napomena:

  • Formatiranjem se briše sav postojeći sadržaj sa SD kartice i ne može da se povrati.
Podešavanja za održavanje baterije i uređaja Podešavanja za održavanje baterije i uređaja

1. korak Idite u Podešavanja i izaberite Kontrola baterije i uređaja.

Izaberite Prostor za skladištenje Izaberite Prostor za skladištenje

2. korak Izaberite Memorija.

Dodirnite Više i izaberite Napredno Dodirnite Više i izaberite Napredno

3. korak Dodirnite Više i izaberite Napredno.

Izaberite podešavanje SD kartice Izaberite podešavanje SD kartice

4. korak Izaberite SD kartica.

Dodirnite Formatiranje: Dodirnite Formatiranje:

5. korak Dodirnite Format i pratite uputstva na ekranu za formatiranje SD kartice.

Možete da optimizujete i zaštitite uređaj pomoću opcije Zaštita uređaja. Tako mogu da se spreče buduće greške u prepoznavanju SD kartice uzrokovane zlonamernim softverom.

 Kontrola baterije i uređaja  Kontrola baterije i uređaja

1. korak Idite u Podešavanja i izaberite Kontrola baterije i uređaja.

Zaštita uređaja Zaštita uređaja

2. korak Izaberite opciju Zaštita uređaja.

Skeniranje telefona Skeniranje telefona

3. korak Dodirnite Skeniraj telefon.

Napomena:

  • Lokacije tastera za regulisanje jačine zvuka i bočnog tastera mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja.
  • Ne podržavaju svi modeli telefona upotrebu SD kartica.
  • Ako ste pratili korake navedene iznad, a problem se i dalje javlja, uređaj je možda fizički oštećen. Potražite važne informacija u Centar za Podršku.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu da variraju u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Kako se koristi aplikacija Samsung Members

Ako iskusite poteškoće u radu Samsung mobilnih uređaja, tableta ili nosivih uređaja, možete da nam pošaljete pitanje u aplikaciji Samsung Members. Saznajte više o slanju izveštaja o greški.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama