Kako koristiti Wireless PowerShare na Galaxy S10

S10 omogućava punjenje sa uređaja na uređaj bez potrebe za punjačem. Takođe možete da punite svoj S10 i drugi uređaj istovremeno.    

Optimizovane performanse baterije

Galaxy S10 koristi veštačku inteligenciju koja uči vase ponašanje, tako da se može automatski prilagoditi na režime za uštedu energije i ograniči aplikacije koje se manje često koriste da duže održi napajanje.
 

Saznajte kako da optimizujete svoju bateriju pomoću Bixby navika

Ako je baterija na vašem uređaju pri kraju, automatski prenosite energiju sa vašeg S10.
 

Naprosto uključite “Wireless PowerShare” na vašoj tabli sa obaveštenjima, zatim stavite drugi uređaj na sredinu vašeg S10 tako da im se zadnje strane dodiruju.
 

Plavo trepćuće svetlo se pojavljuje na zadnjoj strani S10 kada se aktivira funkcija Wireless PowerShare, a postaće crveno tokom punjenja. Кada je uređaj u potpunosti napunjen, svetlo će se ugasiti.

Imajte na umu: Lokacija kalema za punjenje može biti različita zavisno od modela uređaja. Možda ćete morati da podesite uređaje dok se ne spoje pravilno jedan na drugi.

GIF, punjenje sa telefona na telefon, Galaxy S10  drugi pametni telefon

Odvojite uređaje kada je preneseno dovoljno energije, ili sačekajte dok drugi uređaj nije napunjen do kraja.
 

Pogledajte naš video ispod da vidite kako to funkcioniše.

Imajte na umu: Ovo je dostupno samo na S10 telefonima i drugim uređajima koji podržavaju funkciju bežičnog punjenja. Ako nivo baterije na vašem S10 padne ispod određenog nivoa, Wireless PowerShare će se automatski isključiti. 

Dok je vaš S10 uključen pomoću bežičnog punjenja, možete istovremeno da punite drugi uređaj.

Wireless PowerShare, dvostruko punjenje Galaxy S10 i pametnog sata

Pratite dole navedene korake da uključite dvostruko punjenje:

1 Spustite tablu za obaveštenja na vašem S10 i dodirnite ikonu Wireless PowerShare da je uključite. Plavo trepćuće svetlo se pojavljuje na zadnjoj strani S10 kada se aktivira funkcija Wireless PowerShare.
2 Stavite sredinu S10 prema drugom uređaju tako da im se zadnje strane dodiruju.
3 Ekran će potvrditi kada je uređaj spojen. Dodirnite “OK”. Svetlo na zadnjoj strani S10 postaće crveno tokom punjenja.
4 Ako ponovo povučete dole tablu za obaveštenja, prikazaće se poruka da puni konektovani uređaj. Ikona Wireless PowerShare će se takođe pojaviti na statusnoj traci ili na vašoj tabli Uvek na ekranu.
5 Кada je uređaj u potpunosti napunjen, svetlo na zadnjoj strani S10 će se ugasiti.

Efikasnost bežičnog punjenja zavisi od rastojanja između namotaja za punjenje koji su ugrađeni u uređajima. Možda ćete morati da podesite položaj uređaja dok se ne povežu jedan sa drugim kako treba.
 

Slika prikazuje položaj ugrađenih namotaja za bežično punjenje u svakom modelu Galaxy S10.

Položaj ugrađenih namotaja za bežično punjenje u svakom modelu Galaxy S10

U zavisnosti od vrste dodatne opreme ili poklopca koji se koristi na uređaju, funkcija Wireless PowerShare možda neće da radi kako treba. Preporučuje se da se uklone svi dodaci i zaštitni poklopci telefona pre upotrebe ove funkcije.
 

Takođe proverite pre korišćenja funkcije Wireless PowerShare da sa zadnje strane uređaja nema prašine, prljavštine ili vlage.

Imajte na umu: Zavisno o tipu dodataka ili futrolama za telefon koji se koriste, funkcija Wireless PowerShare možda neće raditi pravilno. Preporučuje se da uklonite sve dodatke ili futrole za telefon pre upotrebe funkcije Wireless PowerShare. Samo uređaji sa podržanim bežičnim punjenjem mogu da se pune pomoću ove funkcije. Brzina ili efikasnost punjenja mogu biti različiti, zavisno o stanju uređaja ili okolini.    

Zahvaljujemo na povratnim informacijama