Kako koristiti Bixby rutine

Bixby rutine koriste mašinsku inteligenciju da nauče o vašim uzorcima upotrebe i preferencijama. Onda se to može koristiti za automatsko podešavanje postavki, kontrolu aplikacija, optimizaciju baterije i još puno toga. 
 

Možete takođe sami manuelno podesiti baterije prema tome gde ste ili šta radite.
 

Na primer, kreirajte rutinu ’laku noć’, tako da se u određeno vreme isključi zvuk na vašem telefonu, uključi se noćni režim a vaše se prečice ekrana za zaključavanje promene. 

1 Povucite dole tablu za obaveštenja i prevucite desno da dobijete drugu stranu.
2

Dodirnite ikonu Bixby rutine da je uključite.

Dodirnite ikonu Bixby rutine da ih uključite

Nakon kratkog perioda učenja do 14 dana, Bixby može početi da preporučuje neke primerene rutine za vas. 

1 Pojaviće se obaveštenje na Glavnom ekranu i pitaće vas da li hoćete da pokrenete novu rutinu. Dodirnite obaveštenje.
2 To će vas odvesti na stranu Bixby rutine, gde će biti navedena vaša rutina „Preporučeno“.
3 Dodirnite vašu preporučenu rutinu.
4 Pregledajte i podesite postavke ako je potrebno, zatim dodirnite „Sačuvaj rutinu“.
5 Rutina je sačuvana i sada će se pojaviti na kartici „Moje rutine“.
1 Povucite tablu za obaveštenje prema dole i povucite je nalevo.
2 Dodirnite „Bixby rutine“ ispod ikone.
3 Dodirnite „Detalji“.
4 Dodirnite karticu „Preporučeno“ i izaberite jednu od Rutina sa zadate liste opcija.
Lista preporučenih Bixby rutina
5 Podesite „Ako“ i „Onda“ prema vašim zahtevima.
6 Dodirnite na „Sačuvaj rutinu“.
7 Rutina je sačuvana i sada će se prikazivati na kartici „Moje rutine“.
1 Povucite dole tablu za obaveštenja i povucite je nalevo.
2 Dodirnite “Bixby rutine” ispod ikone.
3 Dodirnite “Detalji”.
4 Dodirnite simbol “+” na vrhu ekrana da dodate svoju rutinu.
Napravite prilagođenu Bixby rutinu, Plus-ikona
5 Zamenite „Rutina 1“ novim imenom.
6 Dodirnite ikonu „+“ da izaberete vaše uslove „Ako“, a onda dodirnite „Sledeće“.
Bixby rutine, odaberite uslove „Ako“
7 Dodirnite ikonu „+“ da odaberete svoje radnje „Onda“ i dodirnite „Gotovo“.
Bixby rutine, odaberite radnje “Onda”
8 Rutina je sačuvana i sada će se pojaviti na kartici „Moje rutine“.
1 Povucite tablu za obaveštenja dole i prevucite nalevo.
2 Dodirnite „Bixby rutine“ ispod ikone.
3 Dodirnite „Detalji“.
4 Odaberite karticu „Moje rutine“.
5 Prevucite prekidač da deaktivirate rutine koje hoćete da isključite.

Ako rutina već radi, možete privremeno da je isključite praćenjem sledećih dole navedenih koraka: 

1 Rutina će se pojaviti na tabli sa obaveštenjima. Povucite tablu sa obaveštenjima dole i proširite obaveštenje.
2 Dodirnite „Zaustavi“.

Imajte na umu: Ovo će isključiti samo jednu instancu rutine. Da biste trajno isključili rutinu, morate da je deaktivirate preko prekidača kako je opisano gore.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama