Nove Samsung beleške za najbolji užitak u pisanju na Galaxy Note20 I Note20 Ultra

Doživite potpuno nove Samsung beleške koje vam pružaju najbolje uslove za kreiranje i upravljanje poslom. Hajde da pogledamo nove dodate funkcije koje će osnažiti vaš užitak u radu i obezbediti besprekorno povezivanje u realnom vremenu.

Besprekorno deljenje ideja između uređaja


Kada zapišete ideje u Samsung beleškama, dele se besprekorno između uređaja. Nije važno da li koristite pametan telefon, tablet ili računar. Možete da pristupate beleškama koje se automatski sinhronizuju i takođe možete praktično da ih uređujete.

Automatsko sinhronizovanje Samsung beleški

 

Vaše beleške se automatski čuvaju i sinhronizuju na uređajima Galaxy Note20 i Note20 Ultra, tableta i računara preko Samsung računarskog oblaka. Nema potrebe da pritiskate dugme za čuvanje za automatsko sinhronizovanje pametnog telefona, tableta i računara. Vaše beleške mogu da se upišu i možete njima da upravljate preko automatske sinhronizacije na svim uređajima.

Primer automatske sinhronizacije uređaja

Automatska sinhronizacija je dostupna preko Samsung računarskog oblaka koji se zasniva na Samsung nalogu, a automatska sinhronizacija može da se uključi/isključi pomoću korisničkog podešavanja.

Korak 1. Idite u podešavanja Samsung beleški.
Korak 2. Dodirnite Sinhronizuj sa Samsung računarskim oblakom i uključite/isključite automatsku sinhronizaciju.

Uređivanje i konvertovanje fajlova bez prepreka


Možete jednostavno da uvezete različite vrste fajlova uključujući novi PDF format ubačen u Samsung beleške. Uvezeni fajlovi mogu da se uređuju dodavanjem zabeleške, ubacivanjem slika ili snimanjem glasova. Može da izveze vaše beleške u različitim formatima kao što su fajl Samsung beleški, PDF, Word, slike, tekst i PPT. Pojednostavljeno uređivanje i konvertovanje fajlova pospešiće vašu kreativnost.

1. Uvoz PDF formata

PDF fajlovi mogu sa lakoćom da se uređuju tokom lekture ili rada. Takođe vam nije potrebna zasebna aplikacija ili program za uređivanje. Možete da dodate PDF fajlove u Samsung beleške i da dodate beleške pomoću olovke S Pen. Štaviše, funkcija pretrage strane vodi vas na stranu koja vam je potrebna bez odlaganja.

Primer uvoza PDF fajla

Korak 1. Pokrenite aplikaciju Samsung beleške, dodirnite PDF+.
Korak 2. Izaberite PDF fajl.

Kako da uvezete PDF fajl

2. Konvertovanje Microsoft PPT fajlova


Sada možete da izvezete beleške u PPT fajlove, kao i ručno napisane beleške u PPT slajdove. Formati koji su mogli da se izvezu bili su fajlovi Samsung beleški, PDF, Word, slike, tekstualni fajlovi, ali konvertovanje PPT fajl je nova dodata opcija. Kada izvezete Samsung beleške u PPT fajlove, beleška se konvertuje u tip „Horizon”, tekst se konvertuje u tekst, a rukopis u sliku.

Novo dodato konvertovanje u PPT

Napomena: Izvoz u MS Word dostupno je od modela Galaxy Note10.

Korak 1. Izaberite belešku koju želite da izvezete u PPT i dodirnite Više opcija (tri vertikalne tačke).
Korak 2. Dodirnite Deljenje ili Čuvanje fajlova, a zatim dodirnite Microsoft PowerPoint fajl.

Kako se izvozi Microsoft PowerPoint fajl

Umeće očuvanja organizovanosti

Možete da izradite nacrt misli i ideja na organizovan način. Audio obeležavanje omogućava da vam beleške budu organizovanije pomoću sinhronizovanog glasovnog snimanja. Šabloni za beleške koji mogu da se koriste za različite prilike ne samo da omogućavaju da vam beleške budu praktične, već vam i štede više vremena.

1. Audio obeleživač 

 

Svoje beleške možete bolje da organizujete sinhronizovanjem glasovnog snimanja sa beleškama. Dok reprodukujete snimljeni glas, on ističe ono što se napisali u svakom odeljku. Pored toga, kada se izabere određeni zapis rukom, reprodukuje se odeljak snimljenog glasovnog zapisa. Sinhronizovani glasovni zapisi i zapisi rukom olakšavaju razumevanje beleški.

Primer Audio obeleživača

Korak 1. Pokrenite aplikaciju Samsung beleške i dodirnite +.
Korak 2. Na ekranu za izradu beleški dodirnite Ikonicu Prikači.

Kako se glas snima u beleškama

Korak 3. Dodirnite Govorni zapisi i kreirajte belešku. 
Korak 4. Izaberite belešku sa liste i dodirnite dugme Reprodukcija da reprodukujete zapis. Sadržaj koji ste kreirali prilikom snimanja prikazuje se na ekranu zajedno sa zapisom.

Kako se reprodukuju Glasovni zapisi

2. Novi šabloni za različite svrhe


Novi šabloni su dostupni za različite prilike. Možete da izaberete 12 različitih vrsta naslovnih strana za Listu obaveza ili za hobije itd. Takođe možete da dodate svoje šablone pomoću slika iz galerije.

Novi šabloni za različite svrhe

Širi opseg funkcija za pospešivanje produktivnosti


Opcija Samsung beleške ima funkcije koje će pospešiti vašu produktivnost. Funkcija prilagođavanja zasnovana na veštačkoj inteligenciji osnažiće vaš tekst ispiran rukom tako da će izgledati bolje. Integrisanje teksta i režima pisanja rukom omogućava vam efikasnije pisanje beleški. Organizovanje beleški koje su promenjene u skladu sa strukturom strane i foldera pomoći će vam da brže pronađete ono što tražite.

1. Ispravite tekst ispisan rukom


Podešavanja osnažena veštačkom inteligencijom detektuju neravno ispisan sadržaj i poravnjavaju ga tako da izgleda uredno. Možete horizontalno da poravnate tekst ispiran rukom i crteže biranjem zone ili automatskim poravnavanjem. Ova funkcija zasnovana na veštačkoj inteligenciji omogućava da tekst ispiran rukom bude organizovaniji.

Primer ispravljanja teksta ispisanog rukom

Selektivno poravnanje
Korak 1. Na traci sa alatkama dodirnite Izbor režima.
Korak 2. Izaberite deo koji želite da poravnate i dodirnite Ispravi.

Kako se koristi selektivno poravnanje

Automatsko poravnanje
Korak 1. Na traci sa alatkama dodirnite Ispravi. Tekst ispiran rukom na ekranu automatski se poravnava.
Korak 2. Podesite deo teksta koji želite da poravnate.

Kako se koristi automatsko poravnanje

2. Kombinacija teksta unetog preko tastature i ručno ispisanog teksta


Integrisanje Režima teksta i Režima pisanja rukom. Možete da ubacite tekst ispisan rukom u tekst unet preko tastature i slike koje omogućavaju da se istaknu posebni delovi u sklopu beleški lekture ili delovi koje treba naglasiti. Tako možete da kreirate bolje organizovanije beleške.

Primer kombinacije teksta unetog preko tastature i teksta ispisanog rukom

3. Organizujte svoje beleške

Organizovanje beleški postaje jednostavno odvajanjem foldera i strana. Možete da pronađete potrebne informacije brzo i efikasno. Struktura strane vam omogućava da brzo pronađete nešto bez potrebe za listanjem, a struktura foldera vam omogućava da upravljate velikim količinama beleški na organizovan način. 

  • Struktura strane: Prethodno ste kod dužih beleški morali da nastavite da listate da biste se prebacili na željenu lokaciju sa vrha. Međutim, uz podršku za strukturu strane na Galaxy Note20 i Note20 Ultra, moguće je prebacivati se na željenu lokaciju jednim klikom.
Primer strukture strane
  • Struktura foldera: Podržana je struktura foldera koja je identična MS Windows.
Primer strukture foldera

Napomena: Snimci ekrana uređaja i meni mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama