Kako se koristi portretni režim kod televizora The Sero

Samsung The Sero TV nudi portretni režim da biste uživali u mobilnom sadržaju na odgovarajući način i promenili atmosferu u prostoriji pomoću različitog sadržaja za portretni režim. Predstavljamo vam detaljni vodič za korišćenje portretnog režima.

Prebacite iz položenog u portretni režim


Postoje tri načina za prebacivanje televizora The Sero iz položenog u portretni režim. Možete da koristite priloženi daljinski upravljač, Bixby Voice ili aplikaciju SmartThings povezanu sa televizorom The Sero. Izaberite jedan od tri načina koji najbolje odgovaraju vama i isprobajte ga.
 

  • 1. metoda Na Samsung daljinskom upravljaču, pritisnite dugme za rotiranje.
  • 2. metoda Na Samsung daljinskom upravljaču, pritisnite dugme Bixby i izgovorite „Portrait Mode” ili „Rotate vertically”.
  • 3. metoda U aplikaciji SmartThings, izaberite The Sero, dodirnite opciju TV Control i dodirnite dugme za rotaciju.
Sero TV se rotira

Napomena: Kada se ekran prebaci iz položenog u portretni režim, sadržaj se prikazuje u centru, a veličina se razlikuje u zavisnosti od odnosa stranica.

Kako podesiti sadržaj u portretnom režimu


Možete da izaberete različite vrste sadržaja za portretni režim: sat, poster, moja fotografija, sinematograf i zvučni zid Te funkcije će omogućiti da se The Sero savršeno uklopi u vaš prostor. Možete da promenite ambijent prostorije jednim od pet režima.

Korišćenjem daljinskog upravljača
1. korak Pritisnite dugme Select na ekranu sadržaja samo za portretni režim.
2. korak Idite nalevo ili nadesno da biste promenili kategoriju sadržaja.
3. korak Pređite do željene kategorije sadržaja i idite nagore ili nadole da izaberete.

Korišćenjem aplikacije SmartThings
1. korak U aplikaciji SmartThings, dodirnite The Sero i dodirnite Portrait Mode.
2. korak Izaberite kategoriju sadržaja, izaberite željeni sadržaj i dodirnite opciju View na dugmetu The Sero na ekranu.

Napomena:

  • Portretni režim možda nije podržan u zavisnosti od aplikacije, a pruženi sadržaj biće ažuriran u budućnosti.
  • Slike ekrana uređaja i meni dati su samo kao uzorci na engleskom jeziku – dostupne su i na jeziku vaše države.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama