Uživajte u svom Samsung Smart TV-u sa titlovima za inkluzivnije iskustvo

Predstavljamo funkcije pristupačnosti za slepe ili nagluve korisnike. Kada gledate TV programe, funkcija CC (titlovi) se može omogućiti i pomeriti na željenu poziciju na ekranu.

Svi modeli Samsung Smart TV-a imaju ugrađene funkcije pristupačnosti, što ih čini inkluzivnijim a Samsung Smart TV čini ugodnijim za sve. 

Šta je funkcija pristupačnosti?

Funkcija pristupačnosti pruža dodatnu podršku za slepe ili nagluve. Samsung Smart TV-i imaju različite ugrađene funkcije pristupačnosti, uključujući glasovni vodič, opis videa, visok kontrast, uvećanje (uvećavanje fokusa), daljinski TV-a za učenje, podešavanje titlova itd.

Ove inovativne napore prepoznao je RNIB (Kraljevski nacionalni institut za slepe ljude) kao prvi u potrošačkoj elektronici. Samsung Smart TV je dobio RNIB-ovu akreditaciju „Tried and Tested“. 

funkcije pristupačnosti prikazane na TV-u

Napomena:

  • Dostupne funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od modela i verzije softvera.
  • Funkcija prikaza titlova može se koristiti samo sa programima koji uključuju signale za prenos titlova.

Funkcije pristupačnosti se mogu podesiti da im se lako može pristupiti. Pratite dolenavedena uputstva za svoj tip daljinskog.

Opcija 1. Za pametne daljinske

Za meni Prečice za pristupačnost pritisnite i držite dugme za jačinu ili isključivanje zvuka.

Opcija 2. Za opšte daljinske

Za meni Prečice za pristupačnost pritisnite dugme za titlove.

glasovni vodič izabran u meniju Pristupačnost

Napomena: Glasovni vodič za prečice za pristupačnost je obezbeđen čak i ako je podešavanje glasovnog navođenja isključeno ili stavljeno na nemo. 

Za jednostavno podešavanje pratite dolenavedene korake:

Korak 1. Na daljinskom pritisnite dugme Početna strana i idite na Podešavanja > Opšte.

Korak 2. Izaberite Pristupačnost > Podešavanje titlova

podešavanje titlova izabrana u meniju pristupačnosti

Korak 3. Izaberite Titlove i omogućite podešavanje.

titl izabran u meniju pristupačnost

Titlovi se mogu pomeriti na željenu poziciju na ekranu.

Da biste to uradili, pratite uputstva u nastavku. 

Korak 1. Na daljinskom pritisnite dugme Početna strana i idite na Podešavanja.

Korak 2. Izaberite Opšte > Pristupačnost > Podešavanje titlova.

opcije digitalnih titlova izabrane u meniju pristupačnost

Korak 3. Idite na Opcije digitalnih titlova i izaberite Položaj.

Izaberite poziciju na kojoj želite da se pojavljuju vaši titlovi – na vrhu, na dnu, gornji originalni odnos ili donji originalni odnos. 

pozicija izabrana u meniju opcije digitalnih titlova

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo na programima koji podržavaju emitovanje titlova. 

Ako je veličina titlova premala ili želite više kontrasta između titlova i pozadine ekrana, možete prilagoditi veličinu ili boju fonta.

Korak 1. Pritisnite dugme Početna strana na daljinskom i idite na Podešavanja.

Korak 2. Izaberite Opšte > Pristupačnost > Podešavanje titlova.

opcije digitalnih titlova izabrane u meniju podešavanje titlova

Korak 3. Izaberite Opcije digitalnih titlova da promenite veličinu, boju pozadine i boju fonta titlova.

veličina izabrana u meniju opcije digitalnih titlova

Da li se zatvoreni i otvoreni titlovi koje pružaju radiodifuzne kompanije preklapaju ili ometaju vaše iskustvo gledanja? Pratite dolenavedene korake da biste odvojili položaj dva titla.

  • Otvoreni titlovi: Oni su unapred umetnuti u sadržaj. Ne možete ovo ih ili isključiti.
  • Zatvoreni titlovi: Ove titlove možete uključiti ili isključiti. 

Korak 1. Na daljinskom pritisnite dugme Početna strana i idite na Podešavanja.

Korak 2. Izaberite Opšte > Pristupačnost > Podešavanje titlova

Korak 3. Omogućite Razdvajanje zatvorenih titlova.

pozicija izabrana u meniju opcije digitalnih titlova

Napomena: Ova funkcija se može aktivirati samo kada su podržani digitalni titlovi.

Lako je resetovati podešavanja titlova na podrazumevana fabrička podešavanja. Pratite dolenavedene korake. 

Korak 1. Na daljinskom pritisnite dugme Početna strana i idite na Podešavanja

Korak 2. Izaberite Opšte > Pristupačnost > Podešavanje titlova

Korak 3. Iz Opcije digitalnih titlova, izaberite Povratak na podrazumevana podešavanja

resetovanje na podrazumevano izabrano u meniju opcije digitalnih titlova

Napomena:

  • Ako imate problema sa svojim Samsung Smart TV-om, uvek treba da proverite da li ima dostupnih ažuriranja softvera jer ona mogu sadržati rešenje za vaš problem.
  • Snimci ekrana uređaja i menija mogu se razlikovati u zavisnosti od modela uređaja i verzije softvera.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window