Hr-trends 2020. Welke impact heeft de Open Economy op je hr-beleid?

Door Samsung België 07.06.2017

We evolueren volop naar de Open Economy – een toekomstgericht, radicaal vernieuwend organisatiemodel. Essentiële elementen: open samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen, een omgevormde organisatiestructuur, sterke focus op mobiele technologie en security en … een spilfunctie voor de hr-afdeling. Hoe beïnvloedt de Open Economy je beleid? Alles over dé hr-trend voor 2020.

Volgens het Open Economy-rapport van Samsung wordt de hr-afdeling het powerhouse of de krachtcentrale achter je organisatie. Twee belangrijke verschuivingen zitten achter die nieuwe realiteit:

1. de almaar centralere rol van de digitale freelancer
2. het toenemende belang van autonomie en creativiteit

Ze brengen gevolgen op uiteenlopende vlakken met zich mee: van organisatiestructuur tot technologische infrastructuur. Jouw precieze uitdagingen als hr-manager? Die lichten we verderop toe.

Freelancer wordt strategische pion

“ In de toekomst zullen bedrijven het aantal mensen op hun payroll drastisch verkleinen ” , vertelt Marcos Eguillor van BinaryKnowledge in het Open Economy-rapport, “ Een kernteam bepaalt de strategie op het hoogste niveau en werkt die uit in samenwerking met gespecialiseerde ‘ radical freelancers ’ , die aan de slag zijn bij verschillende bedrijven tegelijk. ”

‘ Trends Reshaping the Future of HR ’, een rapport van Accenture, treedt die visie bij. We parafraseren: waar freelancers vroeger vaak ter elfder ure werden ingeschakeld in noodsituaties, worden ze nu een strategische, proactieve schakel in je organisatie. Ze zorgen ervoor dat je op elk moment de skills hebt om competitief te blijven in de turbulente bedrijfswereld van vandaag.

Meer focus op autonomie en creativiteit

Binnen de nieuw samengestelde teams van medewerkers en freelancers staat creatieve autonomie hoog in het vaandel. Loontrekkenden noch externen spenderen hun tijd graag aan zinloze administratie of repetitief werk. Gelukkig maakt de toenemende digitalisering de automatisatie van routinetaken mogelijk.

De Open Economy tilt machine-based werk dus naar een heel nieuw niveau. Speelt menselijk inbreng dan nog een rol van betekenis? Het antwoord is meer dan geruststellend: de human factor was nooit eerder zo essentieel. Creativiteit, beoordelingsvermogen en ongebreideld initiatief worden de nieuwe noodzakelijke voorwaarden voor innovatie. En om die nieuwe dosis talent, creativiteit en inzicht goed in te zetten, zijn alle ogen binnen je organisatie gericht op jou.

Vertalen naar je hr-beleid?

Door de veranderende workforce en de focus op nieuwe vaardigheden zoals creatief denken verschuift traditionele hr naar strategisch humanresourcesmanagement. Je opdracht reikt daarbij verder dan werving en selectie van medewerkers.

Alles wat je onderneemt, heeft wortels in de doelstellingen van je organisatie. Die bepalen bijvoorbeeld of je voor een project interne medewerkers inschakelt, een beroep doet op freelancers of een uitgekiende blended workforce samenstelt – de meest plausibele optie.

Hoe vertaal je die ontwikkelingen nu naar je hr-beleid? We delen de hoofdmaatregelen op in enkele categorieën:

Organisatie

Las je automatisatie in? Dan moet je sommige jobs onvermijdelijk anders invullen. Je kunt zelfs totaal nieuwe jobcategorieën creëren waarin je gedigitaliseerde processen verzoent met creativiteit en autonomie.

Tegelijk zul je merken dat de hiërarchische organisatiestructuur niet houdbaar blijft. Als je sterrenteams wilt samenstellen moet je de grenzen tussen niveaus en disciplines, en tussen bedrijf en buitenwereld doorbreken.

Rekrutering

Talent sourcing draait niet langer rond zijn eigen as binnen de organisatie. De centrale vraag is nu: wie is de beste man of vrouw voor de job? Met die open aanpak laat je je interne medewerkers toe om zich te focussen op datgene waar ze goed in zijn. Via digital freelancers , die komen en gaan, laat je dan weer innovatie en frisse ideeën binnen.

Een cv met vele ervaringen op korte termijn? Die hoeft je argwaan niet meer te voeden. Het is juist een rijkdom. En waar je vroeger eerder focuste op hard skills, zul je binnenkort meer aandacht schenken aan de softere vaardigheden. Inderdaad, creativiteit en inzicht.

Evaluatie

De veranderlijke, steeds mobielere werkomgeving zal je noodzaken om kort op de bal te spelen: nieuwe noden identificeren, uitdagingen opvangen met de juiste skills, teamleden geëngageerd houden en aansporen om zichzelf te ontplooien, … Het wordt ook belangrijker om de vorderingen van je bestaande workforce (vaste medewerkers én digital freelancers) te monitoren.

Data en een talent management system vormen daarbij je trouwe compagnon. Bijvoorbeeld om KPI ’ s te checken of om in een oogopslag te zien welke skills en certificaten een medewerker al in huis heeft. Stoot je op leemtes? Dan kun je die opvullen met extra training of nieuw talent.

Ondersteuning

In het organisatiemodel van morgen zijn de menselijke en de digitale dimensie met elkaar verstrengeld. Als hr-manager moet je vat krijgen op die wisselwerking en de vinger aan de pols houden in de wereld van de technologie. Het is tenslotte met de juiste technologie dat je de goede samenwerking tussen fel verspreide teamleden mogelijk maakt.

Samenwerking

In de Open Economy redden organisaties het niet meer op eigen houtje. En dat geldt ook voor je hr-afdeling. In de toekomst weef je netwerken van hr-dienstverleners (zoals selectiebureau ’ s die je helpen om heel specifieke profielen te vinden), digital freelancers , veelbelovende start-ups en andere organisaties. Zolang je ermee bijdraagt aan de strategische doelen van je bedrijf, zijn er geen grenzen.

Laat je hr-beleid openbloeien, synchroon met de Open Economy

Tegen 2020, zo klinken de voorspellingen, zal de Open Economy helemaal opengebloeid zijn. Zorg dat de je hr-beleid de boot niet mist. Of beter: wees de ontwikkelingen een stap voor.

Wil je weten hoe je de komende generatie medewerkers en freelancers verleidt om hun vaardigheden in te zetten voor jouw organisatie? Dat lees je later op deze business blog.


Jezelf eerst beter inwerken in het concept van de Open Economy? Pik de krachtlijnen op in onze samenvatting op Evolve.

Sneller evolueren?

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van de laatste evoluties in business en technologie? Exclusieve promoties rechtstreeks in je mailbox krijgen? Schrijf je dan nu in voor de Evolve nieuwsbrief.

INTERESSANT VOOR U

GERELATEERDE PRODUCTEN