Kako se koristi funkcija AR Doodle na telefonu Note10

Možete da snimate zabavne video-snimke uz virtuelno pisanje rukom ili crtanje na licima ili drugoj podlozi. Kada kamera prepozna neko lice ili prostor, škrabotina na licu kreće se zajedno sa licem, a škrabotine u prostoru fiksirane su u istom mestu čak i kada se kamera kreće.

1 Pokrenite aplikaciju Camera i dodirnite opciju Video na listi režima snimanja.
2 Dodirnite Ikonica za AR Doodle i izaberite željeni režim. Kada kamera prepozna subjekat, oblast prepoznavanja se pojavljuje na ekranu.
  • Lice: Škrabotina na licu.
  • Svuda: Škrabotina na bilo kom drugom mestu.
Kamera uređaja Note10 prepoznaje lice dečaka na ljuljašci

* Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

3 Pišite ili crtajte u zoni raspoznavanja. Ako dodirnete Ikonica za snimanje i zatim počnete da unosite škrabotine, možete da snimite sebe dok to činite.
crtajte preko slike lica dečaka na ljuljašci korišćenjem uređaja Note10

* Ova slika je samo primer za verziju na engleskom, a dostupna je na jeziku koji se koristi u vašoj zemlji.

4 Dodirnite Ikonica za snimanje da napravite video-snimak.
5 Dodirnite Ikonica za zaustavljanje da zaustavite video-snimak. Možete da pregledate i delite video-snimak u Galeriji.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window