Hur du utför självdiagnostik med hjälp av fjärrkontrollen

Om luftkonditioneringen har ett funktionsfel, t.ex. med motorn, kompressorn, sensorer kommer informationskoden PBA, visas på displayen. (För AR9500T-modeller efter 2020)

Om informationskoden inte skulle visas bör du rengöra filtret eller koppla ur strömtillförsen och sedan starta om. Om felkoden visas bör du kontakta Samsungs support.

Ett användbart tips för att undersöka felkoder (dold funktion)

  • Inomhusenheten registrerar de 3 senaste felkoderna.
  • För återkommande fel kan du kontrollera felhistoriken.

Detaljinformation (modell)

  • Inomhusenhet: Endast tillgänglig AR9500T 2-vägskommunikationsmodell (L, N, F1 och F2).
  • Fjärrkontroll: Ingår med produkten.

Hur du testar

  • Steg 1. Stäng av enheten och fjärrkontrollen.
  • Steg 2. Tryck på 3 tangenterna (Mode + SET + < ) på fjärrkontrollen samtidigt i 5 sekunder.
Tryck in 3 knappar samtidigt på fjärrkontrollen.
  • Steg 3. Därefter visas felkoder på inomhusenhetens display i den ordning de inträffat.

T.ex. Axxx, bxxx, cxxx betyder 3 fel tidigare. (Motor, dammsensor och kommunikationsfel).

- A, b, c läggs till i den ordning som felen uppstått.

3 felhistorik i ordningsföljd.

Obs:

  • Om det inte har förekommit några tidigare fel kommer "00" visas på inomhusenhetens display.
  • När inomhusenheten stängs av försvinner felkoden.

Tack för din feedback