AI-ethiek

AI-ethiek

De beste producten
en diensten ontwikkelen
met human resources
en technologie

De beste producten en diensten ontwikkelen met human resources en technologie

Een jongeman in stijlvolle kleding ontvangt een glas water van een AI-robot in een moderne loungeruimte. Een jongeman in stijlvolle kleding ontvangt een glas water van een AI-robot in een moderne loungeruimte.

Wij geloven dat wij, door het inzetten van onze human resources en technologie, de beste producten en diensten kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd een positieve en blijvende bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Een van onze doelstellingen is om AI-diensten te ontwikkelen en te integreren in ons gevarieerd productportfolio ten behoeve van de internationale gemeenschap. Op basis van dit uitgangspunt hebben wij een AI-visie ontwikkeld die onze gebruikers als uitgangspunt neemt. Wij zetten ons in om apparaten te ontwikkelen die gebruikers centraal stellen, door middel van AI-technologie die continu leert en altijd bereikbaar, altijd veilig en altijd behulpzaam is.

De AI-principes van Samsung

AI-technologie heeft een enorm positief potentieel, maar wij geloven in een solide sociale en ethische benadering die de technologie op een duurzame en ethische manier implementeert. Om dit te ondersteunen, hebben wij een aantal principes voor AI-ethiek opgesteld: ‘Eerlijkheid’, ‘Transparantie’ en ‘Verantwoordelijkheid’. Deze principes zijn opgesteld om te voldoen aan onze sociale en ethische verantwoordelijkheden en aan de toepasselijke wetgeving. Wij hebben ook richtlijnen voor AI-ethiek opgesteld voor onze werknemers om ervoor te zorgen dat wij onze principes voor AI-ethiek in de praktijk brengen. Ook zijn we van plan om het bewustzijn van onze werknemers over de AI-ethiek te bevorderen door middel van trainingen.

Eerlijkheid

ㆍWij passen gedurende de hele levenscyclus de waarden van gelijkheid en diversiteit in AI toe.
ㆍWij moedigen geen negatieve of oneerlijke vooroordelen aan en verspreiden deze evenmin.
ㆍWij streven naar eenvoudige toegang voor elke gebruiker.

Een grafisch pictogram van schalen om eerlijkheid weer te geven. Een grafisch pictogram van schalen om eerlijkheid weer te geven.

Transparantie

ㆍGebruikers zullen zich ervan bewust zijn dat zij interactie hebben met AI.
ㆍAI zal verklaarbaar zijn voor gebruikers zodat zij het besluit of de aanbeveling kunnen begrijpen, voor zover dit technologisch haalbaar is.
ㆍHet proces van verzameling of gebruik van persoonsgegevens zal transparant zijn.

Een grafisch pictogram van een klembord met een vergrootglas om transparantie weer te geven. Een grafisch pictogram van een klembord met een vergrootglas om transparantie weer te geven.

Verantwoordelijkheid

ㆍWij passen de beginselen van sociale en ethische verantwoordelijkheid toe op AI.
ㆍAI wordt adequaat beschermd en beschikt over beveiligingsmaatregelen om gegevensinbreuken en cyberaanvallen te voorkomen.
ㆍWij zetten ons in voor de samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen via het AI-systeem.