Digitale verantwoordelijkheid

Digitale verantwoordelijkheid

Onze toewijding aan
een veilige en evenw-
ichtige digitale
levensstijl voor iedereen

Onze toewijding aan een veilige en evenwichtige digitale levensstijl voor iedereen

Een platte afbeelding van een Samsung Galaxy-tablet, S Pen, smartphone en Galaxy Buds. Een platte afbeelding van een Samsung Galaxy-tablet, S Pen, smartphone en Galaxy Buds.

Wij trachten een veerkrachtige infrastructuur op te bouwen, duurzame industrialisatie te bevorderen en innovatie te stimuleren

Privacybescherming

Wij beschermen zorgvuldig
de persoonsgegevens
van consumenten

Een close-up van een man die een zakelijk kostuum draagt. Hij zit aan een bureau met een laptop en smartphone en gebaart met zijn handen. Een close-up van een man die een zakelijk kostuum draagt. Hij zit aan een bureau met een laptop en smartphone en gebaart met zijn handen.

Cyberveiligheid

Beschermen van
de basisrechten
van onze klanten

Een jonge vrouw ligt op haar rug in een zetel en kijkt naar een verkooppagina van een Galaxy-smartphone op een tablet. Een jonge vrouw ligt op haar rug in een zetel en kijkt naar een verkooppagina van een Galaxy-smartphone op een tablet.

AI-ethiek

De beste producten en
diensten ontwikkelen met
human resources en technologie

Een jongeman in stijlvolle kleding ontvangt een glas water van een AI-robot in een moderne loungeruimte. Een jongeman in stijlvolle kleding ontvangt een glas water van een AI-robot in een moderne loungeruimte.

Met een mensgerichte filosofie zetten wij onze human resources en technologie in om de beste producten en diensten te ontwikkelen

Toegankelijkheid

Een mensgerichte filosofie

Een jongeman in een rolstoel en een oudere vrouw zitten buiten aan een tafeltje met drankjes in afhaalbekers. Ze kijken naar een het computerscherm van een laptop en glimlachen. Een jongeman in een rolstoel en een oudere vrouw zitten buiten aan een tafeltje met drankjes in afhaalbekers. Ze kijken naar een het computerscherm van een laptop en glimlachen.

Digitaal welzijn

Een gezonde en evenwichtige digitale levensstijl

Een atletisch uitziende jongeman loopt op een betonnen weg langs een dicht bos. Een atletisch uitziende jongeman loopt op een betonnen weg langs een dicht bos.