Overzicht

Overzicht

Als maatschappelijk verantwoorde
onderneming streven wij ernaar
een positieve impact te hebben
en innovatieve producten en
diensten te leveren

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming streven wij ernaar een positieve impact te hebben en innovatieve producten en diensten te leveren

Met onze natuurbehoudsstrategieën en milieuvriendelijke oplossingen banen we ons een weg naar een duurzamere toekomst

Milieu

PlanetFirst: onze planeet is onze prioriteit

Een panoramisch uitzicht van een jong meisje op een fiets over een smal pad in het midden van een weelderig groen veld. Een panoramisch uitzicht van een jong meisje op een fiets over een smal pad in het midden van een weelderig groen veld.

We grijpen onze technologie en middelen aan om lokale gemeenschappen te ondersteunen en kansen te scheppen voor de volgende generatie innovators

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De volgende generatie de kans bieden hun volledige potentieel te benutten

Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht. Een groep kinderen die gele T-shirts met het blauwe Samsung-logo dragen, spelen samen en lachen. Eén houdt een plastic wereldbol in de lucht.

Technologie optimaal benutten met tools en hulpmiddelen voor een gezonde digitale levensstijl

Digitale verantwoordelijkheid

Onze toewijding aan digitale veiligheid en welzijn voor iedereen

Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie. Een gestileerde platte afbeelding van een Samsung Galaxy telefoon, tablet, S Pen, Galaxy Buds en een kopje koffie.

Wij respecteren ieders vrijheid
en basisrechten

Arbeids- en mensenrechten

Wij trachten de strengste normen te handhaven

Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is. Een man en een vrouw zitten op loungestoelen in een lichte kantoorruimte en glimlachen. De vrouw schudt de hand van een derde persoon die uit het zicht is.

Wij streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar verschillende achtergronden en meningen worden gewaardeerd

Diversiteit en inclusie

Een diverse cultuur bevorderen om een betere toekomst te scheppen

Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steken hun handen in een "high five" gebaar op aan de overkant van een kantoortafel. Een groep mensen met verschillende ethische achtergronden steken hun handen in een "high five" gebaar op aan de overkant van een kantoortafel.

Onze relaties met onze leveranciers zijn gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen. Samen werken we aan een ethische en duurzame toeleveringsketen.

Duurzame toeleveringsketen

Wij zorgen ervoor dat onze materialen op ethische en verantwoorde wijze worden ingekocht

Een close-up van een groep mensen met hun handen bovenop elkaar om teamwerk en samenwerking aan te geven. Een close-up van een groep mensen met hun handen bovenop elkaar om teamwerk en samenwerking aan te geven.

Onze duurzaamheidsaanpak

 • Sociale impact

  De impact op belanghebbenden beheren
  (klanten, aandeelhouders en investeerders,
  werknemers, leveranciers, lokale
  gemeenschappen, NGO's, overheden,
  media, professionele organisaties, enz.)

 • Waardeketen

  Toeleveringsketen Fabricage
  Producten Klanten

  Innovatie

 • Kernwaarden

  Personeel
  Uitmuntendheid
  Verandering
  Integriteit
  Gezamenlijke bloei

Duurzaamheidswaarde van Samsung

Economische waarde

Onze toewijding aan voortdurende innovatie & groei

Verhoog de winst en maximaliseer de aandeelhouderswaarde (innovatie van producten en diensten)

Dankzij onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten op de markt te brengen, kunnen we winst maken en nieuwe groeifactoren waarborgen. We trachten innovatie in onze bedrijfscultuur te verweven en tegelijk synergieën te creëren met behulp van externe bronnen, met open innovatie als uiteindelijk doel. Zo komen we steeds dichter bij een ecosysteem waarin we innovatieve producten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de snel veranderende markt. Dankzij onze inspanningen om innovatieve technologieën en producten op de markt te brengen, kunnen we winst maken en nieuwe groeifactoren waarborgen. We trachten innovatie in onze bedrijfscultuur te verweven en tegelijk synergieën te creëren met behulp van externe bronnen, met open innovatie als uiteindelijk doel. Zo komen we steeds dichter bij een ecosysteem waarin we innovatieve producten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van de snel veranderende markt.

Sociale waarde

We werken aan een duurzamere wereld voor iedereen

Draag bij aan een duurzame samenleving (verwezenlijking van de SDG's van de VN)

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming creëren we sociale waarde in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven met name doelen na die zeer relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. In dit proces analyseren we onze positieve en negatieve impact. Bovendien zullen we bedrijfskansen die bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen uitgebreid onderzoeken. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming creëren we sociale waarde in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. We streven met name doelen na die zeer relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. In dit proces analyseren we onze positieve en negatieve impact. Bovendien zullen we bedrijfskansen die bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen uitgebreid onderzoeken.

Download onze rapporten en documentatie

Duurzaamheidsrapporten

Wereldwijde gedragscode

Milieuregels en -richtlijnen

Arbeidsbeleid

Gedragscode en gids voor leveranciers

Rapport verantwoorde delfstoffen

Beleid inzake fiscaal risicobeheer