Kod okretanja bubnja (centrifuge) uzrokuje buku i vibraciju

Buka i vibracije su sastavni deo rada veš mašine pošto se kod mašina sa punjenjem spreda bubanj okreće 1.5 brže nego kod mašina sa punjenjem odozgo kako bi se postigao maksimalan učinak centrifuge.

________________________________________


[Kontrolna tačka.01]


→ Uzrok može biti neravnomerna raspoređenost veša u mašini ili neko strano telo.
Bubanj veš mašine se okreće velikom brzinom tokom centrifugiranja. Ukoliko je količina veša mala (npr. jedan ili dva para farmerki) ili velika (npr. nekoliko ćebadi), može doći do neravnomernog balansa bubanja što dovodi do lupanja. Proverite da li je veš ravnomerno raspoređen ili dodajte ili izvadite deo veša u skladu sa preporučenim količinama veša. Ukoliko perete ćebad, tokom svakog ciklusa perite samo po jedno ćebe.

 

unbalanced laundry 

 

 


[Kontrolna tačka.02]


→ Proverite da li su zavrtnji za transport uklonjeni.

shipping bolts 

 


[Kontrolna tačka.03]


→ Proverite da li je vaša veš mašina postavljena na ravnu podlogu. Ukoliko podloga nije ravna, podesite nožice za poravnanje da biste mašinu postavili ravno.

 

 level


[Kontrolna tačka.04]


→ Ukoliko bubanj pravi previše vibracija, proverite da li je mašina ravno postavljena na pod tako što ćete pomeriti svaki ugao mašine i videti da li se pomera. Tako ćete utvrditi da li postoji slobodan prostor između nožica i poda.

level legs   


[Kontrolna tačka.05]


→ Mašinu postavite tako da nije u kontaktu ni sa jednim drugim predmetom.

 

other 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Code to Open Chat Window