Zašto sušač nastavlja sa radom nakon što je veš osušen?

Zašto sušač nastavlja sa radom nakon što je veš osušen?


Sušač veša neprekidno radi

Ukoliko sušač nastavi sa radom (sušenjem) nakon što je veš osušen, uradite/proverite sledeće:

• Proverite da li nešto blokira ili se zaglavilo na trakama senzorima (npr. svileni ili čipkani donji veš, čarapa ili maramica itd.). Trake senzora se nalaze u bubnju, desno od centra, oko 5 cm ispod filtera.

 

22     

 

• Očistite trake senzora vatom i alkoholom.

• Proverite da li je vreme ciklusa do kraja završeno. Ukoliko je mašina postavljena na Ručno podešavanje ciklusa sušenja, radiće dok se ciklus ne završi bez obzira na količinu vlage u bubnju.

 

pic 

 

NAPOMENA: Raspored se razlikuje od modela do modela ali je koncept isti. Sensor Dry i Manuel Dry su grupe ciklusa, ne individualni ciklusi.

• Proverite da li ste izabrali opcije Wrinkle Prevent ili Wrinkle Release. Wrinkle prevent (sprečavanje gužvanja) opcija će okretati bubanj bez grejanja kako bi se sprečilo gužvanje odeće. Ukoliko je sušač u režimu wrinkle prevent, na panelu će se prikazivati pokretni trougao.

 

a 

 

Ukoliko nakon što ste uradili/proverili sve što je gore opisano mašina nastavlja sa sušenjem nakon što je ciklus završen, potrebno je servisiranje mašine.

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama