Galaxy Note 4 – Zaključavanje ekrana (Moj tapet)

Galaxy Note 4 – Zaključavanje ekrana (Moj tapet)

 Zaključavanje ekrana

• Možete postaviti uređaj da na zaključanom ekranu prikazuje slike visokog kvaliteta u zavisnosti od vaših interesovanja.

• Nasumično prikazivanje slika visoke rezolucije na zaključanom ekranu (interval menjanja slika: 1/3/6/12/24 sata)

• Prikazivanje samo 20 slika (tapeta) u toku meseca kada postoji veza sa internetom, zbog dodatnih naknada. Slike će se zumirati i pomerati kada je ekran zaključan.

• 'Moja interesovanja' – Samsungov premium servis za slike koji se nalazi na uređaju Galaxy Note 4 prikazuje predivne slike (tapete) na zaključanom ekranu.

 

 

1  

 

 

Postavljanje tapeta My Interests

1. Ovde vidite naš dinamični servis za zaključani ekran koji se sastoji od slika – My Interest. Možete postaviti svoj uređaj da prikazuje slike visokog kvaliteta na zaključanom ekranu. “Uštinite” početni ekran sa dva prsta ili dodirnite i držite pritisnuto na početnom ekranu.

 

a 

 

2. Izaberite ikonicu 'Wallpapers'.

 

b 

 

3. Prikazaće se strana za postavku tapeta za Početni ekran, Zaključani ekran ili oba ekrana. Kucnite Zaključani ekran.

 

c 

 

4. Kucnite meni 'My Interests'.

 

d 

 

5. Postoji 7 različitih kategorija koje korisnici najviše biraju. To su Crteži, Putovanja, Priroda, Pejzaži, Nebo noću, Kućni ljubimci i Hrana. Izaberite one koje želite. Novi tapeti će biti preuzeti za kategorije koje ste izabrali. Primanje novih slika tapeta preko mobilne mreže može biti podložno dodatnim naknadama. Preporučujemo vam da umesto toga koristite Wi-fi mrežu.

 

e 

 

6. Možete postaviti da slike bude interaktivne preko opcije Podešavanja. Kucnite Podešavanja.

 

f 

 

7. Kucnite Dynamic effect da biste dodali efekat dinamičnosti na tapete na zaključanom ekranun npr. zumiranje ili pomeranje. Ukoliko omogućite ovu opciju, sve efekti za otključavanje ekrana koji su trenutno omogućeni biće onemogućeni. Ukoliko želite da se slike prikazuje na normalan način, opozovite izbor Dynamic effect.

 

g 

 

8. Možete postaviti vremenski interval po kome će se tapeti/slike smenjivati. Kucnite Transition interval. Postoje 4 opcije - 1 sat, 3 sata, 6 sati, 12 sati i izaberite vremenski interval koji želite.

 

h 

 

9. Da bi usluga bila bolja i sa manje dupliranih slika, na osnovu vaših želja, kucnite Enhanced service. Da bi vam se pružala bolja usluga, servis My Interest traži pristup identifikatoru vašeg uređaja i vašem izboru kategorija i slika.

10. Kada ste završili sa podešavanjima, pritisnite taster za povratak a zatim karticu 'Set as wallpaper'. Vratite se na početni ekran. Isključite ekran a zatim ga ponovo uključite. Videćete živopisne slike na zaključanom ekranu.

 

i 

 

11. Kada je otvorena neka slika (tapet), možete posetiti sajt provajdera ili servis aplikacije ako kucnete na logo. Kucnite na Logo  aa  u dnu ekrana.

 

j 

 

12. Prevucite prstom preko ekrana. Sada ćete moći da otvorite mobilnu internet stranicu sa koje su se preuzele slike.

 

k 

 

 

 l 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama