Galaxy S6: Kako da slikam u Selfi režimu pomoću prednje kamere

Kako da slikam u Selfi režimu pomoću prednje kamere?


1. Pomoću Selfi režima možete praviti širokougaone fotografije kako bi što više ljudi moglo da stane na sliku.
Na ekranu za pregledanje, kucnite ikonicu da biste se prebacili na prednju kameru.
2. Za promeu režima rada kucnite ikonicu REŽIM.
3. Izaberite režim Široki selfi.
4. Kucnite na senzor na poleđini uređaja da biste se slikali.
Takođe možete kucnuti na ekran da biste slikali.

4 

 

 

4-2. Ukoliko želite da slikate pomoću svog dlana kucnite na prekidač Kontrola pokretom. Postavite dlan ispred prednje kamere. Nakon prepoznavanja dlana, uređaj će slikati nakon 2 sekunde.
5. Polako pomerajte uređaj u levu a zatim u desnu stranu da biste slikali široki sefi. Uređaj će dodatno slikati kada se okvir pomera prema ivici prozora tražila.
Napomena :

• Beli okvir mora uvek da bude unutar prozora tražila.
• Objekti bi trebalo da budu nepomični tokom slikanja širokougaonih slika.
• Osvetljenje može da utiče na rezoluciju slike.
• Gornji i donji delovi slike koja se prikazuje na ekranu za pregledanje mogu biti isečeni u zavisnosti od uslova u kojima se fotografiše.
6. Kada se završi obrada, slika će biti automatski sačuvana i slika će biti širokougaona.

 

5 

 

 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama