Galaxy S6: Kako se prave folderi na ekranu sa aplikacijama ?

Kako se prave folderi na ekranu sa aplikacijama?

1. Pojednostavljen Galaxy S6 UX vam omogućava da lakše krirate foldere. Na ekranu sa aplikacijama kucnite UREDI.


2. Kucnite i držite aplikaciju i prevucite je iznad druge aplikacije.


3. Pustite aplikaciju kada se pojavi okvir foldera oko aplikacija. Sada će se kreirati novi folder u kome se nalaze izabrane aplikacije.


4. Kucnite u deo iznad horizontalne linije i unesite ime foldera. Za promenu boje foldera, kucnite 9 

 10 

 

 5. Na ekranu sa aplikacijama je kreiran novi folder.
Da biste dodali još aplikacija u folder, kucnite i držite neku aplikaciju i prevucite je u folder.


6. Da biste uklonili aplikaciju iz foldera, kucnite folder.


7. Kucnite i prevucite ikonice onih aplikacija u folderu koje želite da uklonite na prazno mesto na ekranu.

8. Aplikacija je uklonjena iz foldera. Ukoliko u folderu ostane samo jedna aplikacija, folder će takođe biti uklonjen.


9. Kada sve završite kucnite GOTOVO.

11 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama