Kako da dodam Google Search bar (vidžet) na svom uređaju Samsung Galaxy S5?

Kako da dodam Google Search bar (vidžet) na svom uređaju Samsung Galaxy S5?1. Kada ste na početnom ekranu, pritisnite i držite na praznom mestu tog ekrana.

 

1 

 

2. Kucnite Widgets.

 

2 

 

3. Listajte kroz vidžete i izaberite Google Search.

 

3 

 

4. Kucnite i držite Google Search.

 

4 

 

5. Prevucite i postavite vidžet na slobodno mesto na ekranu.

 

5 

 

6. Google Search će se pojaviti na početnom ekranu.

 

6 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama