Kako da fotografišem sa „S Olovkom“ olovkom modela „Note9“?

Zahvaljujući „S Olovkom“ možete zaboraviti na trčanje nazad u kadar nakon postavljanja tajmera na kameri ili gurkanja u fotografiju zbog nedostatka prostora.

Pritisnite „S Olovkom“ taster kako biste snimili sliku

„S Olovkom“ je povezana preko „Bluetooth“-a na vaš uređaj i može da radi kao daljinski pokretač kamere na do 10 m udaljenosti.

1 Postavite telefon na određenu daljinu.
2 Lepo se namestite u kadar.
3 Pritisnite jednom „S Olovkom“ taster kako biste snimili sliku.
4 Dvaput pritisnite „S Olovkom“ taster za prebacivanje između prednje ili zadnje kamere.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama