Kako da koristim prepoznavanje lica Pametnim skeniranjem za otključavanje Galaxy S9/S9+?

Pametno skeniranje koristi i vaše lice i dužice oka, poboljšavajući bezbednost i mogućnost korišćenja. Ova funkcija vam omogućava da bez problema otključate ekran čak i kada je okruženje previše mračno ili svetlo.

Ako promenite metod zaključavanja ekrana na Prevlačenje ili Nijedno, vaši biometrijski podaci će biti obrisani. Ako želite da koristite biometrijske podatke u aplikacijama i funkcijama, kao što su Samsung Pay, morate ponovo da registrujete svoje biometrijske podatke.

Registrovanje za Pametno skeniranje

1 Otvorite Podešavanja i dodirnite „Zaključavanje ekrana i bezbednost“.
Otvorite Podešavanja i dodirnite „Zaključavanje ekrana i bezbednost“
2 Dodirnite „Pametno skeniranje“.
Dodirnite „Pametno skeniranje“
3 Otključajte ekran koristeći unapred podešeni metod zaključavanja ekrana. Ako niste podesili metod zaključavanja ekrana, napravite ga.
Otključajte ekran koristeći unapred podešeni metod zaključavanja ekrana
4 Pročitajte uputstva na ekranu i dodirnite „Nastavak“.
Pročitajte uputstva na ekranu i dodirnite „Nastavak“
5 Registrujte svoje lice i dužice oka prateći uputstva.
Držite telefon na udalkenosti of 20 do 50 cm od lica
Postavite lice unutar kruga koji je prikazan na ekranu
Postavite oči unutar krugova prikazanih na ekranu
Postavite oči unutar krugova prikazanih na ekranu
6 Kada se pojavi ekran za otključavanje pametnim skeniranjem, dodirnite „Uključi“ da biste koristi svoje lice i dužice za otključavanje ekrana.
Kada se pojavi ekran za otključavanje pametnim skeniranjem, dodirnite „Uključi“ da biste koristi svoje lice i dužice za otključavanje ekrana

Zahvaljujemo na povratnim informacijama