Kako da koristim svoj Samsung Galaxy Alpha kao baterijsku lampu?

Kako da koristim svoj Samsung Galaxy Alpha kao baterijsku lampu?


1. Kucnite na Početnom ekranu na prazan prostor i držite dok se ne pojavi opcije.

2. Kucnite Vidžeti.

3. Listajte do opcije Baterijska lampa, kucnite i držite.

4. Prevucite vidžet na Početni ekran.

5. Kucnite taster za povratak.

6. Kucnite na vidžet da biste uključili ili isključili baterijsku lampu na na pozadini svog uređaja.

 

3 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama