Kako da povežem svoj „Note9“ sa ekranom koristeći „DeX“?

„Samsung DeX“ vam omogućava da koristite svoj pametni telefon kao računar povezivanjem svog mobilnog uređaja na spoljni ekran, kao što je TV ili monitor.

Imajte na umu: Koristite samo zvanične dodatke koje podržava „Samsung DeX“ kako biste izbegli probleme sa performansama i kvarove zbog aplikacija trećih strana.

Pametni telefon možete da povežete sa spoljnim ekranom na tri načina.

„DeX“ kabl

„DeX“ kabl je najlakši način da povežete vaš „Note9“ sa ekranom, jer se to postiže korišćenjem samo jednog kabla.

„DeX“ kabl
1 Povežite kabl sa vašim „Note9“.
2 Povežite drugi kraj kabla sa vašim televizorom ili monitorom.

Na ekranu će se pojaviti dve opcije:

Pokreni „Samsung DeX“: Ekran mobilnog uređaja će se isključiti i pojaviti na povezanom televizoru ili monitoru u desktop režimu. Koristite uređaj kao tablu kako biste kontrolisali šta se dešava na ekranu. 

Samsung „DeX“ tabla osetljiva na dodir

Prebacite na režim preslikavanja ekrana: Sadržaj ekrana vašeg „Note9“ će se preslikati na povezanom ekranu.

Samsung „DeX“ režim preslikavanja ekrana
HDMI adapter (USB tip-C na HDMI)

Vaš „Note9“ takođe možete spojiti sa spoljnim ekranom pomoću HDMI adaptera ili adaptera sa više portova.

USB tip C - HDMI adapter
USB – HDMI adapter sa više ulaza
1 Povežite „Note9“ sa adapterom.
2 Povežite adapter na TV ili monitor.

Na ekranu će se pojaviti dve opcije:

Pokreni „Samsung DeX“: Ekran mobilnog uređaja će se isključiti i pojaviti na povezanom televizoru ili monitoru u desktop režimu. Koristite uređaj kao tablu kako biste kontrolisali šta se dešava na ekranu. 

Samsung „DeX“ tabla osetljiva na dodir

Prebacite na režim preslikavanja ekrana: Sadržaj ekrana vašeg „Note9“ će se preslikati na povezanom ekranu.

Samsung „DeX“ režim preslikavanja ekrana
„DeX“ tabla
1 Povežite „DeX“ tablu sa tačkom punjenja.
2 Povežite jedan kraj HDMI kabla sa HDMI portom „DeX“ table i priključite drugi kraj kabla u HDMI priključak televizora ili monitora.
Povežite HDMI kabl sa „DeX“ tablom
3 Povežite svoj pametni telefon na konektor za mobilni uređaj (USB tip-C) na „DeX“ tabli.
Povežite mobilni uređaj sa „DeX“ tablom

Imajte na umu: Uverite se da je vaš pametni telefon horizontalno umetnut u konektor. U suprotnom se „DeX“ tabla i vaš pametni telefon mogu oštetiti. 

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama