Kako da snimam portrete korišćenjem opcije Fokus uživo na telefonu Galaxy S9+?

Funkcija Fokus uživo omogućava kameri da zasebno beleži predmet i pozadinu, kako biste mogli da snimate fotografije sa fokusom na predmetu ili čak da menjate fotografiju iz Galerije.

Kako da snimim fotografiju korišćenjem funkcije Fokus uživo

Imajte na umu: Za bolji rezultat, predmet bi trebalo da bude postavljen na razdaljinu od 1 do 1,5 m od sočiva kamere.

1 Pokrenite aplikaciju „Kamera“ i na ekranu izaberite „Fokus uživo“.
2 Prilagodite nivo zamućenja pomeranjem trake za podešavanje fokusa.
Prilagodite nivo zamućenja pomeranjem trake za podešavanje fokusa

Kako da izmenim fotografiju korišćenjem funkcije Fokus uživo

Možete i da izmenite nivo zamućenja u pozadini fotografije napravljene funkcijom Fokus uživo.

1 Izaberite fotografiju snimljenu pomoću funkcije Fokus uživo iz Galerije, a zatim dodirnite „Prilagodi zamućenje u pozadini“.
Izaberite fotografiju snimljenu pomoću funkcije Fokus uživo iz Galerije, a zatim dodirnite „Prilagodi zamućenje u pozadini“
2 Prevucite traku za fokus pozadine kako biste prilagodili nivo zamućenja, a zatim dodirnite ikonu potvrde da biste sačuvali fotografiju.
Prevucite traku za fokus pozadine kako biste prilagodili nivo zamućenja, a zatim dodirnite ikonu potvrde da biste sačuvali fotografiju

Zahvaljujemo na povratnim informacijama