Kako mogu da promenim postavke daljinskog upravljanja na svom modelu „Note9“?

Promenite i prilagodite aplikaciju, funkcije ili radnje vašeg S Olovkom tastera kako biste ga prilagodili vašim željama i potrebama.

Uključivanje daljinskog upravljača S Olovkom-a
1

Otvorite Postavke.

2

Dodirnite Napredne funkcije.

Dodirnite Dodatne funkcije iz Postavki
3

Dodirnite „S Olovkom“.

4

Dodirnite Daljinsko Upravljanje S Olovkom .

5 Prevucite da uključite daljinski upravljač.
Meni S Olovkom daljinskog upravljača

Takođe ga možete aktivirati preko table sa obaveštenjima:

1 Otvorite tablu sa obaveštenjem tako što ćete kliznuti prst sa vrha uređaja.
2 Proširite opcije na tabli sa obaveštenjima.
Spustite tablu sa obaveštenjima
3 Pomerite tablu sa obaveštenjem na levo.
Proširena tabla sa obaveštenjima
4

Dodirnite Dalj. Upr S Olovkom.

Opcija S Olovkom daljinskog upravljača u tabli sa obaveštenjima

Imajte na umu: Uverite se da S Olovkom ima dovoljno baterije za „Bluetooth“ povezivanje da radi ispravno.

Prilagođavanje aplikacije koja će se pokrenuti kada držite dugme
1 Otvorite ekran sa postavkama Daljinsko Upravljanje S Olovkom.
2

Dodirnite Zadrži dugme olovke da.

3 Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da se pokreće (npr. Kamera, Kalkulator, Prevod).
Izaberite aplikaciju sa liste
Prilagođavanje aplikacije koja će se pokrenuti kada držite dugme
1 Otvorite ekran sa postavkama Daljinsko Upravljanje S Olovkom.
2 U odeljku Radnje u aplikacijama, prevucite da biste aktivirali aplikacije koje želite prilagoditi.
3 Dodirnite Jedan pritisak da biste izabrali ono što želite da se desi kada pritisnete dugme jednom.
Pritisnite jednom da izaberete aplikaciju
4 Dodirnite Dvaput pritisnite da biste izabrali ono što želite da se desi kada dva puta pritisnete dugme.
Pritisnite dva puta da izaberete aplikaciju

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama