Kako mogu da promenim postavke daljinskog upravljanja na svom modelu „Note9“?

Promenite i prilagodite aplikaciju, funkcije ili radnje vašeg S Olovkom tastera kako biste ga prilagodili vašim željama i potrebama.

Uključivanje daljinskog upravljača S Olovkom-a
1

Otvorite Postavke.

2

Dodirnite Napredne funkcije.

Dodirnite Dodatne funkcije iz Postavki
3

Dodirnite „S Olovkom“.

4

Dodirnite Daljinsko Upravljanje S Olovkom .

5 Prevucite da uključite daljinski upravljač.
Meni S Olovkom daljinskog upravljača

Takođe ga možete aktivirati preko table sa obaveštenjima:

1 Otvorite tablu sa obaveštenjem tako što ćete kliznuti prst sa vrha uređaja.
2 Proširite opcije na tabli sa obaveštenjima.
Spustite tablu sa obaveštenjima
3 Pomerite tablu sa obaveštenjem na levo.
Proširena tabla sa obaveštenjima
4

Dodirnite Dalj. Upr S Olovkom.

Opcija S Olovkom daljinskog upravljača u tabli sa obaveštenjima

Imajte na umu: Uverite se da S Olovkom ima dovoljno baterije za „Bluetooth“ povezivanje da radi ispravno.

Prilagođavanje aplikacije koja će se pokrenuti kada držite dugme
1 Otvorite ekran sa postavkama Daljinsko Upravljanje S Olovkom.
2

Dodirnite Zadrži dugme olovke da.

3 Izaberite aplikaciju ili funkciju koju želite da se pokreće (npr. Kamera, Kalkulator, Prevod).
Izaberite aplikaciju sa liste
Prilagođavanje aplikacije koja će se pokrenuti kada držite dugme
1 Otvorite ekran sa postavkama Daljinsko Upravljanje S Olovkom.
2 U odeljku Radnje u aplikacijama, prevucite da biste aktivirali aplikacije koje želite prilagoditi.
3 Dodirnite Jedan pritisak da biste izabrali ono što želite da se desi kada pritisnete dugme jednom.
Pritisnite jednom da izaberete aplikaciju
4 Dodirnite Dvaput pritisnite da biste izabrali ono što želite da se desi kada dva puta pritisnete dugme.
Pritisnite dva puta da izaberete aplikaciju

Zahvaljujemo na povratnim informacijama