Kako se instalira SIM ili USIM kartica na uređaju Galaxy S6 Edge

Kako da instaliram SIM ili USIM karticu na svom uređaju Galaxy S6 Edge?

Napomena: ubacite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od provajdera mobilne telefonije.

Samo Nano-SIM kartice rade na ovom uređaju. 
U zavisnosti od provajdera, određeni LTE servisi mogu biti nedostupni. 
Za više infromacija o dostupnosti usluga kontaktirajte svog provajdera.

Kako se instalira SIM ili USIM kartica na uređaju Galaxy S6 Edge
1 Gurnite iglu izbacivača u rupu na Iežištu za SIM karticu kako biste omogućili otvaranje Iežišta.

Napomena: Postavite iglu izbacivača vertikalno U odnosu na otvor. U suprotnom može do doći do oštećenja uređaja.

2 Lagano izvucite ležište SIM kartice iz otvora.
3 Postavite SIM ili USIM karticu na Iežište za SIM karticu tako dakonektori zlatne boje budu okrenuti nadole.

Napomena: Molimo vas da pâžljivo rukujete SIM ili USIM karticama kako ih ne biste izgubili i nemojte dozvoliti drugima da ih koriste. Samsun nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti do kojih može doći usled gubitka ili krade kartice.

4 Vratite IežišIe SIM kartice nazad u otvor za Iežište SIM kartice.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama