Kvalitet snimljenih slika pomoću prednje kamere uređaja Galaxy S5

P: Kada fotografišem pomoću prednje kamere na uređaju Galaxy S5, ponekada kvalitet slike nije baš kakav sam očekivao – da li je moj uređaj neispravan?

  


O: Vaš uređaj nije neispravan.
Kada fotografišete koristeći prednju kameru, fotografije koje pravite pri slabom osvetljenju mogu biti lošijeg kvaliteta nego one napravljene pri normalnom osvetljenju. To je normalno (slični efekti su uočeni i na drugim uređajima).
A ukoliko je opcija “lepo lice” aktivirana pri slabom osvetljenju, kvalitet slika će biti još više umanjen.
Zbog toga, ako koristite prednju kameru i režim „lepo lice“ da biste slikali fotografije većeg kvaliteta prethodno podesite nivo vrednosti za režim „lepo lice“ koje odgovaraju fotografisanju pri slabom osvetljenju.
(Što je viša vrednost veći je efekat režima „lepo lice“ na fotografiji).
Ili upotrebite neki drugi režim osim režima „lepo lice“ kada fotografišete.


1. Kucnite taster Promeni kameru da biste izabrali prednju kameru.

1 

 

2. Kada je izabrana prednja kamera – ukoliko koristite režim Lepo lice, kucnite ikonicu za nivo vrednosti u ovom režimu

2 

 

3. Sada možete da podesite nivo vrednosti za režim Lepo lice - You can now adjust the beauty face level – što je viša vrednost jači je efekat režima „lepo lice“ na fotografiji.

3 

 

Takođe ne zaboravite da prednja kamera na uređaju Galaxy S5 koristi širokougaoni objektiv od 90 stepeni.


To je veoma korisno i praktično za pravljenje širokougaonih fotografija kada je kamera postavljena blizu subjekta (npr. kada slikate sami sebe).
Ali, u poređenju sa kamerom sa normalnim objektivom, razdaljina između objektiva i senzora je manja.

Rezultat toga je manja apsorpcija svetla kod modula prednje kamere jer koristi širokougaoni objektiv a ne normalni objektiv i fotografije koje se prave pri slabom osvetljenju mogu biti lošijeg kvaliteta nego one napravljene pri normalnom osvetljenju.
Takođe, može doći do manjeg izobličenja na širokougaonim fotografijama pogotovo na uglovima fotografije zbog svojstava objektiva koji se koristi za širokougaone fotografije. Sve to ipak ne utiče na probleme sa performansama uređaja.

Da biste slikali fotografije boljeg kvaliteta u uslovima slabog osvetljenja koristite glavnu kameru koja se nalazi na pozadini telefona.
Molimo vas da isto tako očistite deo oko objektiva (koristite suvu krpicu za čišćenje objektiva) inače uređaj neće raditi pravilno u nekim režimima koji zahtevaju visoku rezoluciju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama