Postavke mrežnih podataka

Postavke mrežnih podataka – biranje SIM provajdera / podešavanje pristupne tačke

Samsung uređaji mogu automatski da konfigurišu podešavanja za pristupne tačke (APN) u zavisnosti od SIM kartice. Ipak, kada se pokrene čarobnjak za podešavanja (setup wizard) tokom inicijalnog pokretanja uređaja kada ove postavke još nisu podešene, možete videti dijaloge opisane u nastavku.

1 

 

Ukoliko izaberete pogrešnu mrežu nećete moći da koristite internet preko mreže za prenos podataka itd. Zato se preporučuje da konsultujete provajdera SIM kartice ili prodavca pre nego što izaberete mrežu.

Ukoliko greškom izaberete pogrešnog operatora / SIM uslugu, to možete ispraviti na sledeći način.

Podešavanja > (Konekcije) > Još mreža > Mobilne mreže > Pristupne tačke > Taster meni > Ponovo postavi podrazumevano

  

2 

 

 

 

 

Postavke mrežnih podataka – Mobilni podaci

 

Ako je pristupna tačka pravilno podešena, možete koristiti internet preko mobilnog prenosa podataka. To može dovesti do dodatnih troškova. Kontaktirajte svog provajdera.

3 

 

 

 

 

Postavke mrežnih podataka - Wi-Fi  

Ukoliko niste sigurni u vezi sa mobilnim prenosom podataka zbog dodatnih troškova, koristite WiFi.

1  

 

 

① Izaberite željenu mrežu sa liste dostupnih WiFi mreža na koju želite da se povežete.
② Pratite instrukcije da biste se povezali na WiFi (neke WiFi mreže zahtevaju da unesete lozinku, neke ne).
③ Sačekajte da se proces autentifikacije završi. (Po završetku, status će se promeniti iz „Autentifikacija u toku“ u „Povezan“.)
④ Takođe, videćete WiFi ikonicu na traci sa obaveštenjima Sada ste povezani na WiFi mrežu.
⑤ Nakon što ste podesili WiFi mrežu, pokrenite internet aplikaciju da biste proverili povezivanje jer neki provajderi zahtevaju dodatnu autentifikaciju preko korisničkog imena ili lozinke.

 

  

Network Advice - Jačina signala

Ova opcija menija vam omogućava da proverite istoriju jačine signala.

Podešavanja > Prikaži još > Baterija > Kucnite grafikon > Signal mobilne mreže

5 

Crveno: Nema signala 
Žuto: 2G
Zeleno: 3G, 4G

Crvena traka pokazuje slab signal mreže, zbog čega korisnik možda neće moći da se poveže na internet.
Žuta traka pokazuje da verovatno možete da obavljate pozivanje ali će prenos podataka biti spor.

  


Savet u vezi sa mrežom - Kako da proverite jačinu signala  

Jačina signala vam omogućava da proverite da li je signal jak ili slab. Na slici u nastavku jačina signala je iskazana u decibelima (dBm). Brojevi su prikazani u negativnim vrednostima. Znači -61dBm označava jači signal od npr. -93dBm

Podešavanja > (Prikaži još) > O uređaju > Status > Jačina signala

6 

 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama