Zašto ekran osetljiv na dodir moj telefona Galaxy S9/S9+ ne reaguje pravilno?

Ekran osetljiv na dodir ne reaguje pravilno

Radi sprečavanja slučajnih radnji prilikom držanja uređaja, ekran je namerno projektovan da ne reaguje kada se dodiruje po ivicama. Kao rezultat toga, uređaj možda neće prepoznati unose izvan glavne oblasti ekrana osetljivog na dodir.

Ako priključite zaštitu ekrana ili opcionu dodatnu opremu za ekran osetljiv na dodir, on možda neće pravilno funkcionisati. Neka zaštitna stakla ili folije koje kompanija Samsung nije odobrila imaju trake samo na bočnim ivicama, tako da kada dodirnete te proizvode, oni možda ne dodiruju uređaj savršeno i možda se odlepe. To prouzrokuje da pojedine oblasti ekrana osetljivog na dodir ne reaguju jer se radnje dodira ne prepoznaju.

Preporučujemo da koristite samo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung jer upotreba neodobrene dodatne opreme može da dovede do problema sa performansama i kvarova koji nisu pokriveni garancijom.

Uverite se da je softver uređaja ažuriran na najnoviju verziju i ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.

Ako problem potraje, posetite Samsung servisni centar.    

Ponovno pokretanje telefona S9 ako ne reaguje

Ako je vaš uređaj zamrznut i ne reaguje, pritisnite i držite istovremeno taster za napajanje i taster za utišavanje zvuka duže od 7 sekundi da biste ga ponovo pokrenuli. 

Zašto ekran osetljiv na dodir moj telefona Galaxy S9/S9+ ne reaguje pravilno?

  1. Taster za utišavanje zvuka
  2. Taster za napajanje

Ako nakon ponovnog pokretanja i dalje ponekad ne reaguje, evo nekoliko radnji koje možete da isprobate kako biste otklonili ovaj simptom:    

1 Koristite meni za održavanje uređaja Galaxy S9 da biste optimizovali uređaj i proverite na postojanje „Malvera“.
2 Kreirajte prostor u memoriji.
3 Proverite ažuriranja softvera za uređaj.
4 Proverite uređaj u „Bezbednom režimu“.
5 Obavite uspostavljanje fabričkih vrednosti za podatke uređaja.

Imajte na umu: Pre obavljanja uspostavljanja fabričkih vrednosti za podatke, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka sačuvanih na računaru.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama