Zašto se ne vide stavke u Galeriji nakon pravljenja rezervne kopije u oblaku na S9/S9+?

Kada otpremite stavke iz galerije u Samsung Oblak, možete da im pristupite sa budućim uređajima. Međutim, ova opcija sinhronizacije galerija između uređaja je podrazumevano isključena na uređaju Galaxy S9.

Postoje tri načina za uključivanje opcije „Sinhronizacija galerije“. 

Imajte na umu: Uverite se da ste povezani na Wi-Fi mrežu, jer „Sinhronizacija galerije“ zahteva Wi-Fi usled velike količine podataka.

Ako se pojavi poruka koja omogućava sinhronizaciju galerije kada otvorite Galeriju, pritisnite „Uključi“ za automatsku sinhronizaciju.

Zašto se ne vide stavke u Galeriji nakon pravljenja rezervne kopije u oblaku na S9/S9+?

U slučaju da se ova poruka ne pojavljuje, evo dva načina ručnog sinhronizovanja:

Omogućavanje „Sinhronizacije galerije“ kroz „Galeriju“ 

1 Otvorite stavku „Galerija“.
2 Kucnite na više opcija.
Kucnite na više opcija.
3 Izaberite „Podešavanja“.
Izaberite „Podešavanja“.
4 Prevucite „Samsung oblak“ da biste aktivirali automatsku sinhronizaciju.

Aktiviranje „Sinhronizacije galerije“ kroz „Podešavanja“

1 Otvorite „Podešavanja“ i kucnite „Oblak i nalozi“.
2 Kucnite „Samsung Oblak“.
3 Kucnite „Uključi“ na kartici Galerija.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama