Čemu služi podešavanje Balansa bele boje?

P: Čemu služi podešavanje Balansa bele boje?

 

1 

 

Balans bele boje spada u napredna podešavanja koje služi za poboljšavanje reprodukcije boja. Ovom opcijom možete fino podešavati boje na slici tako da objekti koji su beli su i pravilno prikazani na ekranu u beloj boji (ovim se podešavaju visoko i nisko osvetljenje kako bi se napravio prirodni balans boja na slici). Ova opcija predstavlja fino podešavanje u poređenju sa opcijom Nijanse boja. Moći ćete da podesite gubitak i višak crvene, zelene i plave boje. Ukoliko nepravilno postavite ove opcije slika na televizoru će biti pogrešno nijansirana i lošeg kvaliteta.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama