Kako da rešim problem No sound ili Image distortion nakon menjanja podešavanja boja?

Pitanje?
Kako da rešim problem No sound ili Image distortion nakon menjanja podešavanja boja za HDMI UHD?
[ Simptom ]
- Kada korisnik promeni podešavanja za boje za HDMI UHD (MENI → SLIKA → OPCIJE SLIKE ), na TV-u se ne čuje zvuk ili dolazi do izobličenja slike.
[ Modeli na kojima se javlja ovaj problem]
- 2014 UHD TV : HU7000, HU8500, HU8550, HU8700, HU9000


Odgovor!
- 2014 UHD televizori su dizajnirani da podržavaju HDMI 2.0 specifikaciju koja može da primi signale UHD 50P/60P 4:4:4 i 4:2:2. Ukoliko korisnik želi da poveže uređaje koji imaju 50P/60P UHD rezoluciju, mora da promeni podešavanje HDMI UHD podešavanje za boje u "Uključi".
Ukoliko korisnik promeni ovo podešavanje u "Uključi" za normalne uređaje, na televizoru se možda neće čuti zvuk ili slika može da bude izobličena.


Kako promeniti podešavanja za HDMI UHD boje


1) Go to MENU and select PICTURE, PICTURE OPTION

        Picture option 

 

2) Izaberite HDMI UHD Color a zatim promenite opciju u "Uključi"

        HDMI UHD Color  

 

3) Potrebno je da isključite izabrani HDMI kabl.

        HDMI UHD color 2 

 

4) Tada će TV pokazati "HDMI UHD Color" na Info Banner-u.

        HDMI UHD Color on Info banner 

 

※ Ukoliko su zvuk ili slika izobličeni nakon menjanaj podešavanja "HDMI UHD Color", molimo vas da promenite u „Isključi“.

Kliknite na dugme "POŠALJI" da biste poslali povratnu informaciju. Hvala Vam na učešću.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama