Kako da ručno ažuriram aplikacije na Samsung F Range Smart televizoru?

P: Kako da ručno ažuriram aplikacije na Samsung F Range Smart televizoru?


Sledite ove korake kako biste ručno preuzeli ažuriranja za aplikacije na svom Samsung Smart televizoru. Imajte na umu da ne morate ručno da preuzimate ažuriranja za aplikacije: vaš televizor to radi automatski (podrazumevano podešavanje) osim ukoliko vi to ne promenite. O isključivanju i uključivanju automatskog ažuriranja biće više u nastavku.

Sledite ove korake ako želite da automatski instalirate ažuriranja za aplikacije.

Ručno ažuriranje aplikacija


1. Otvorite Smart Hub.

 

1 

 

2. Idite na panel sa aplikacijama.

 

2 

 

3. Broj koji se nalazi desno od Još aplikacija (nalazi se na dnu panela sa aplikacijama) prikazuje koliko ažuriranja je dostupno. Ukoliko nije prikazan broj to znači da nema novih ažuriranja. Izaberite Još aplikacija ukoliko pored postoji broj.

 

3 

 

4. Izaberite Ažuriraj aplikacije : (nalazi se na vrhu ekrana).


5. Pojaviće se okvir Ažuriraj aplikacije. Pritisnite na svaku aplikaciju koju želite da se ažurira ili označite Izaberi sve da biste ih sve ažurirali. Izaberite Ažuriraj da biste ažurirali sve izabrane aplikacije.


Podesite automatsko podešavanje aplikacija


1. Idite do Opcija u gornjem desnom uglu ekrana i izabrite. Pojaviće se padajući meni.

 

4 

 

5. Izaberite Auto. ažur. aplikacija.

 

5 

 


6. Izaberite Uključ. ili Isključ. Ukoliko postavite opciju Uključ., aplikacije će se automatski ažurirati. Po uključivanju televizor će uspostaviti vezu sa serverima kako bi proverio da li postoje i instalirao nova ažuriranja. Ukoliko izaberete opciju Isključ. aplikacije se neće ažurirati automatski: umesto toga, televizor će prikazivati obaveštenje o novim ažuriranjima tako što će se pojaviti broj pored opcije Još aplikacija. Tada ćete sami morati da izaberete aplikacije za ažuriranje i dozvolite ažuriranje. Preporučujemo da postavite Automatsko ažuriranje aplikacija.

 

6 

 

 

 

Zahvaljujemo na povratnim informacijama