Làm thế nào để thiết lập cấu hình IP cho TV để thiết bị có thể kết nối mạng?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 2018-01-08

Bạn vui lòng thao tác các bước sau để thiết lập cấu hình IP cho TV Samsung.

- Vào Menu - Mạng - Cài Đặt Mạng

Làm thế nào để thiết lập cấu hình IP cho TV để thiết bị có thể kết nối mạng?

- Chọn Loại mạng là Cáp - Sau đó chọn Kết nối  

Làm thế nào để thiết lập cấu hình IP cho TV để thiết bị có thể kết nối mạng?

- Tùy theo loại mạng mà khách hàng đang sử dụng để kết nối cho chính xác. Lúc này tivi sẽ kết nối vào mạng, sau đó một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị khi kết nối hoàn thành. Chọn OK để tiếp tục.  

Làm thế nào để thiết lập cấu hình IP cho TV để thiết bị có thể kết nối mạng?

- Nếu vẫn chưa kết nối được chuyển sang kết nối mạng bằng IP thủ công: Chọn Dừng khi TV cố gắng kết nối vào mạng. Khi kết nối mạng bị ngắt quãng, hãy chọn Cài đặt IP.

 

- Trong màn hình Cài đặt IP, hãy thiết lập Cài đặt IP là Nhập thủ công, nhập IP Address, Subnet Mask, Gateway và các giá trị DNS Server, sau đó chọn OK.

Làm thế nào để thiết lập cấu hình IP cho TV để thiết bị có thể kết nối mạng?

- TV cố gắng kết nối vào mạng một lần nữa bằng các thiết lập đã định. Sau đó, một thông báo xác nhận sẽ được hiển thị khi kết nối được thiết lập. Chọn OK để tiếp tục. 

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Hỗ trợ trực tiếp

Trung tâm bảo hành Samsung

Tìm hiểu thêm về trợ giúp trực tiếp

Liên hệ