Dò các kênh kỹ thuật số thủ công trên TV KU6500.

Ngày Cập nhật Gần nhất : 15-12-2017

Dò các kênh kỹ thuật số thủ công trên TV KU6500.

Thao tác: Trên remote nhấn phím Home

home 

Cài đặt > Phát sóng > Cài đặt chuyên môn > Dò kênh thủ công > Dò kênh Digital

Chọn Mới >Tìm kiếm để dò các kênh kỹ thuật số tự động và lưu các kênh được dò vào TV.

! Chức năng này sẽ không khả dụng trên một số mẫu máy nhất định tại các khu vực địa lý cụ thể.

 

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ