Ambient mode là gì và làm cách nào để sử dụng ?

Ngày Cập nhật Gần nhất : 26-09-2018

Ambient Mode là một chế độ, ở đó bạn có thể xem những hình ảnh tuyệt đẹp, những thông tin, hình ảnh khác nhau và thông báo.

 

file
file

Thiết lập nội dung cho chế độ Ambient Mode

Thiết lập nội dung cho chế độ Ambient ModeNhấp để mở rộng

Khi bạn nhấn nút Ambient Mode hoặc nút Back ở chế độ Ambient Mode, màn hình trình duyệt Ambient Mode sẽ xuất hiện. Trong màn hình trình duyệt Chế độ Ambient Mode, bạn có thể chọn nội dung và thay đổi cài đặt.

file

Bạn có thể chọn các loại nội dung sau:

TRANG TRÍ: Nơi lựa chọn các hình ảnh đẹp có sẵn

file

THÔNG TIN: Cung cấ thông tin như thời tiết, tiêu đề tin tức ...

file

ẢNH: Cho phép bạn đặt ảnh được lưu trong thiết bị di động làm hình nền của màn hình chế độ Ambient Mode. Bạn có thể định cấu hình bố cục đặc biệt bằng ảnh của mình.

file

Lưu ý: Để lưu ảnh từ thiết bị di động của bạn vào TV và nhập chung ở chế độ Ambient Mode, hãy sử dụng ứng dụng SmartThings trên thiết bị di động của bạn.

Thiết lập chi tiết chế độ Ambient ModeNhấp để mở rộng

Trong màn hình trình duyệt Ambient Mode, di chuyển tiêu điểm đến cài đặt, sau đó nhấn chọn. Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

file

Brightness: Điều chỉnh độ sáng màn hình cho chế độ Ambient Mode

Color Tone: Điều chỉnh màu sắc của màn hình cho chế độ Ambient Mode

Auto Brightness: Thay đổi cài đặt độ sáng tự động cho chế độ Ambient Mode

    Lưu ý: 

                Khi chức năng này được đặt thành Tắt, mức độ sáng của màn hình TV sẽ không tự động điều chỉnh theo mức ánh sáng xung quanh

                

file

Trong màn hình trình duyệt Ambient Mode, di chuyển tiêu đểm đến mục thay đổi hình nền. Bạn có thể thay đổi hình nền trong mục này.

file

Lưu ý: Chụp ảnh một bức tường bằng ứng dụng SmartThings trên thiết bị di động của bạn để đặt nó làm hình nền của chế độ Ambient Mode. Chức năng này có thể bị chậm trễ trong việc truyền và tối ưu hóa hình ảnh tùy thuộc vào điều kiện mạng

Cảm ơn phản hồi của bạn

Không tìm thấy nội dung bạn tìm kiếm? Chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn

Trực tuyến

24 giờ, 7 ngày trong tuần

Email

Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của bạn

Email CEO

Gửi phản hồi đến CEO Samsung Việt Nam

Gọi điện thoại

1800-588-855sản phẩm di động

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

1800-588-889các sản phẩm khác

24 giờ, 7 ngày trong tuần
miễn cước phí

* Để biết thêm thông tin về máy in, vui lòng truy cập trang web của HP .

Trung tâm bảo hành

Thông tin trung tâm bảo hành Samsung

Tìm kiếm địa chỉ trung tâm bảo hành gần nhất

Trung tâm bảo hành trực tuyến

Yêu cầu tư vấn và sửa chữa trực tuyến

Liên hệ