Si t’i ndryshoj cilësimet e telekomandës në S Pen?

Ndryshoni dhe personalizoni aplikacionin, funksionalitetet ose veprimet e butonit tuaj S Pen për ta përshtatur me preferencat dhe nevojat tuaja.

Aktivizimi i telekomandës S Pen
1

Hapni Cilësimet.

2

Trokitni Funksionalitete të avancuara.

Trokitni Funksionalitetet e avancuara nga Cilësimet
3

Trokitni S Pen.

4

Zgjidhni Telekomandën S Pen.

5 Rrëshqit për të aktivizuar telekomandën.
Menyja e telekomandës S Pen

Ju mund ta aktivizoni edhe përmes panelit të njoftimit:

1 Hapni panelin e njoftimit duke rrëshqitur poshtë nga pjesa sipër e pajisjes.
2 Zgjeroni opsionet në panelin e njoftimit.
Shikoni listën poshtë të panelit të njoftimit
3 Rrëshqitni panelin e njoftimit nga e majta.
Paneli i zgjeruar i njoftimit
4

Trokitni Telekomandën S Pen.

Opsioni i telekomandës S Pen në panelin e njoftimit

Ju lutemi mbani parasysh: Sigurohuni që S Pen ka bateri të mjaftueshme për lidhjen Bluetooth për të funksionuar si duhet.

Personalizimi i aplikacionit që do nisë kur mbani shtypur butonin
1

Hapni ekranin e rregullimit të Telekomandës S Pen.

2

Trokitni Mbani shtypur butonin e penës për të.

3 Zgjidhni aplikacionin ose funksionalitetin që do të nisë (p.sh. Kamera, Llogaritësi, Përkthe).
Zgjidhni një aplikacion nga lista
Personalizimi i kontrollit me një ose dy prekje
1

Hapni ekranin e rregullimit të Telekomandës S Pen.

2

Te pjesa Veprimet e aplikacionit, rrëshqitni për të aktivizuar aplikacionet që dëshironi të personalizoni.

3 Trokitni Një prekje për të zgjedhur se çfarë doni të ndodhë kur shtypni butonin një herë.
Shtypni një herë për të zgjedhur aplikacionin
4 Trokitni Dy prekje për të zgjedhur se çfarë doni të ndodhë kur trokitni dy herë butonin.
Shtypni dy herë për të zgjedhur aplikacionin

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj