Si t’i ndryshoj cilësimet e telekomandës në S Pen?

Ndryshoni dhe personalizoni aplikacionin, funksionalitetet ose veprimet e butonit tuaj S Pen për ta përshtatur me preferencat dhe nevojat tuaja.

Aktivizimi i telekomandës S Pen
1

Hapni Cilësimet.

2

Trokitni Funksionalitete të avancuara.

Trokitni Funksionalitetet e avancuara nga Cilësimet
3

Trokitni S Pen.

4

Zgjidhni Telekomandën S Pen.

5 Rrëshqit për të aktivizuar telekomandën.
Menyja e telekomandës S Pen

Ju mund ta aktivizoni edhe përmes panelit të njoftimit:

1 Hapni panelin e njoftimit duke rrëshqitur poshtë nga pjesa sipër e pajisjes.
2 Zgjeroni opsionet në panelin e njoftimit.
Shikoni listën poshtë të panelit të njoftimit
3 Rrëshqitni panelin e njoftimit nga e majta.
Paneli i zgjeruar i njoftimit
4

Trokitni Telekomandën S Pen.

Opsioni i telekomandës S Pen në panelin e njoftimit

Ju lutemi mbani parasysh: Sigurohuni që S Pen ka bateri të mjaftueshme për lidhjen Bluetooth për të funksionuar si duhet.

Personalizimi i aplikacionit që do nisë kur mbani shtypur butonin
1

Hapni ekranin e rregullimit të Telekomandës S Pen.

2

Trokitni Mbani shtypur butonin e penës për të.

3 Zgjidhni aplikacionin ose funksionalitetin që do të nisë (p.sh. Kamera, Llogaritësi, Përkthe).
Zgjidhni një aplikacion nga lista
Personalizimi i kontrollit me një ose dy prekje
1

Hapni ekranin e rregullimit të Telekomandës S Pen.

2

Te pjesa Veprimet e aplikacionit, rrëshqitni për të aktivizuar aplikacionet që dëshironi të personalizoni.

3 Trokitni Një prekje për të zgjedhur se çfarë doni të ndodhë kur shtypni butonin një herë.
Shtypni një herë për të zgjedhur aplikacionin
4 Trokitni Dy prekje për të zgjedhur se çfarë doni të ndodhë kur trokitni dy herë butonin.
Shtypni dy herë për të zgjedhur aplikacionin

Faleminderit për komentin tuaj