Што да направите ако уредот Galaxy не може да испраќа или да прима повици

Ако не можете да се јавите од уредот Galaxy, тоа е веројатно поради дефектна СИМ-картичка, проблем со сметката или операторот, или пак во поставките на уредот. Проверете во водичот подолу за да најдете решение.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Проверете ја покриеноста на мобилната мрежа и статусот на услугата

Може да имате проблеми со повиците ако сте во област со слаб прием или има проблем со сметката или со операторот.

  • Ако имате слаб прием, ќе има помалку ленти за мрежа во горниот десен агол на екранот. Во таков случај, преместете се на место со посилен сигнал.
нема ленти за мрежа

Ако има слаб сигнал, има малку, можеби и нема, ленти за мрежа

  • Проверете дали сметката е во добра состојба.
  • На уредот може да се појавуваат привремени проблеми со прием на сигналот од репетиторот. Престартувајте го уредот.

Можеби поставките на уредот ја попречуваат способноста за испраќање или примање повици. Проверете дали е овозможен Pежим за летало или уредот блокира повици од непознати или приватни броеви.

Исклучете го Pежим за летало

Чекор 1. Отворете Поставки и допрете на Конекции.

Чекор 2. Ако е вклучен Pежим за летало, исклучете го и проверете дали се стабилизирала конекцијата.

исклучете го  режимот за летало

Проверете дали уредот блокира непознати или приватни броеви

проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 1 проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 1

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Телефон и допрете на Повеќе (три точки во горниот десен агол)

проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 2 проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 2

Чекор 2. Допрете на Поставувања

проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 3 проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 3

Чекор 3. Допрете на Блокирајте броеви.

проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 4 проверка дали уредот блокира непознати броеви чекор 4

Чекор 4. Исклучете Блок. непознати/приватни броеви и проверете дали можете да примате повици.

Врз квалитетот на повикот може да влијае дефектна СИМ-картичка. Проверете дали е оштетена или неправилно инсталирана СИМ-картичката.

проверете го слотот за сим-картичката 1 проверете го слотот за сим-картичката 1

Чекор 1. Исклучете го уредот и ставете ја металната игла во малиот отвор веднаш до слотот за СИМ-картичка. Металната игла е приложена во пакетот при купувањето.

проверете го слотот за сим-картичка 2 проверете го слотот за сим-картичка 2

Чекор 2. Извадете го слотот за картичка.

проверете го слотот за сим-картичка 3 проверете го слотот за сим-картичка 3

Чекор 3. Проверете дали е оштетена СИМ-картичката и наместете ја повторно ако нема проблеми.

Забелешка:

  • Положбата на слотот за СИМ-картичка може да се разликува зависно од моделот на уредот.
  • За да ја тестирате СИМ-картичката, обратете се кај мобилниот оператор. Доколку и друг уред во близина го користи истиот оператор, може да ја тестирате СИМ-картичката со тој уред.
  • Ако и понатаму се појавува проблемот откако ќе се преинсталира валидна СИМ-картичка, престартувајте го уредот. Можеби ќе треба да го престартувате повеќе од еднаш.

Доколку неодамна сте го смениле операторот, но сте го задржале истиот телефон, можеби ќе треба да се обратите кај тековниот оператор за да се репрограмира уредот. Обратете се кај давателот на услуги за помош.

Забелешка:

  • По секој чекор, обидувајте се да извршите повик за да проверите дали е решен проблемот.
  • Гаранцијата не опфаќа физичко оштетување, но сепак може да го однесете на поправка. Проверете во Центарот за поддршка за повеќе информации.
  • Сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window