Како да користите Tap View (Допри и гледај) и Multi View (Повеќе прикази)

Tap View (Допри и гледај) и Multi View (Повеќе прикази) се погодни карактеристики за споделување на екранот. Tap View (Допри и гледај) ви овозможува да го пресликате телефонот со само еден допир на телевизорот, а Multi View (Повеќе прикази) ви дава бескрајни можности за делење на екраните и гледање неколку видови содржина истовремено. Корисниците можат да ги разделат саканите содржини на големи и разновидни екрани.

Допрете со телефонот на телевизорот за да ја пресликате содржината

Ако сакате да пренесете содржини, како што се фотографии и видеа од мобилниот уред на телевизорот, само приближете го до телевизорот. Кога ќе го допрете малку, се пресликува веднаш и тоа е сè за Tap View. Полесно, побрзо и попрактично пресликување на екранот без пристап до Wi-Fi мрежа или мобилни податоци за споделување забавно доживување во секојдневниот живот.
 

Допирајте нежно за да не ги оштетите уредите и избегнувајте допирање со уредот на аголот од телевизорот или директно на екранот. Може да користите заштитна футрола за телефонот ако треба. За да добиете најдобри резултати, треба да допрете на горниот или страничниот дел од телевизорот.

жена допира телевизор со телефонот

Забелешка: достапно од TU7000 и подобар модел на телевизор (вклучувајќи телевизор за начин на живот/на отворено) и моделите Samsung Galaxy од активирањето. (Android 8.1 и понов)

За да користите Tap View (Допри и гледај), треба да ја вклучите карактеристиката Tap view (Допри и гледај) во апликацијата SmartThings на телефонот.
 

Чекор 1. На телефонот, отворете ја мобилната апликација SmartThings и допрете на иконата Menu (Мени) (три хоризонтални линии).

Чекор 2. Допрете на Settings (Поставки) и лизнете на Tap view (Допри и гледај). Допрете на прекинувачот за да го вклучите.

Чекор 3. Приближете го телефонот поблиску до телевизорот и допрете Allow (Дозволи) известување за откривање присуство на телефон кога ќе се појави на екранот од телефонот.

Екран со апликацијата smartthings за да поставите tap view (допри и гледај)

Забелешка:

 • За да ја користите Tap View, ажурирајте ја апликацијата SmartThings до верзија 1.7.45 или понова. Може да се преземе преку Google Play Store или Apple App Store.
 • Кога ќе започнете со пресликување, ќе треба да го откажете режимот на штедење енергија.
 • Уверете се дека Smart View е овозможена на телевизорот. (Settings (Поставки) > General (Општо) > External Device Manager (Управител со надворешни уреди) > Device Connect Manager (Управител за поврзување уреди) > Access Notification (Известување за пристап))

За да не го оштетите уредот случајно, треба да допирате нежно. Допирањето со уредот директно на екранот или на аглите од телевизорот може да го оштети екранот. Може да користите заштитна футрола за телефонот ако треба. Најдобро е да допирате со задната страна од телефонот на горниот дел или на страните од рамката на телевизорот.

 

 • Не допирајте на екранот и на аглите.
 • Најдобро е телефонот да има футрола и да го допрете нежно на надворешната рамка.
внимавајте кога допирате

Multi View (Повеќе прикази) на големиот екран

Функцијата Multi View (Повеќе прикази) ви овозможува истовремено да прикажувате две содржини на телевизорот. На левата страна може да гледате медиуми од различни извори, како на пример STB, тв-приемник, апликации, Blu-ray-репродуктори или играчки конзоли, а на десната страна ќе се пресликува екранот од телефонот. Поврзете го уредот и приспособете ги големината и поставките за аудио како што сакате. Работењето со повеќе задачи на голем екран од QLED-телевизор е лесно и едноставно.

екран multi view (повеќе прикази) со два одделни екрана

Забелешка: достапно само од TU8500 (NIKE-L) и понови модели.

Начинот на користење Multi View (Повеќе прикази) се разликува во зависност од тоа кој уред е поврзан на телевизорот.
 

На пример, за да гледате екран од мобилен уред или компјутер во Multi View (Повеќе прикази), само поврзете го уредот со пресликување (се разликува според OS: Smart View (Паметен приказ)/Screen mirroring (Пресликување екран)/Airplay2/Project to a screen (Проектирај на екран)). Исто така, ако сакате да гледате екран од надворешен уред, како на пример играчка конзола во Multi View (Повеќе прикази), одете на Select Content Menu (Мени за избирање содржина) и изберете го уредот од листата. Може да видите повеќе комбинации на екранот со Multi View (Повеќе прикази) и ќе можете да изберете и да поставите содржина на секој екран избирајќи лев и десен екран.

уредување на екранот за повеќе прикази
 • Изберете Content (Содржина): изберете ја содржината којашто ќе се прикажува на левата или десната страна од екранот.
 • Паметен часовник/Камера: пресликувајте или емитувајте ја содржината од телефонот на екранот од телевизорот со помош на копчето за пресликување Smart View/Screen на Android мобилен уред или копчето Airplay2 од уредот iOS. Пресликајте го екранот од лаптоп/компјутер преку Project (Проектирај) до карактеристика на екранот. Изберете ја поврзаната камера SmartThings или може да изберете поврзана веб-камера.
 • Големина на екранот: приспособете ја големината на двата екрана по желба. На пример, може да го поставите помалиот прозорец во горниот десен агол или да користите приказ на поделени екрани за да ги гледате екраните во иста големина.
 • PIP (Picture in Picture) (Слика во слика) позиција: изберете ја позицијата на помалиот екран кога ќе се прикаже на главниот екран. Може да изберете горен лев или горен десен агол, како и долен лев и десен агол за помалиот екран. Ако не ви се допаѓа каде е поставен помалиот екран, во секое време може да го промените.
 • Sound Output (Излез на звук): Поврзете ги вашите уреди за звук преку Bluetooth/Wireless за секој прозорец. 2 лица може да уживаат во секој екран поврзувајќи ги своите слушалки со одделен екран.
 • Распределба на звукот: изберете ја оваа опција за да слушате аудио од двата екрана истовремено. Звучникот на телевизорот и звучникот на надворешниот уред истовремено ќе даваат звук.

Забелешка: кадрите на екранот од уредот и менито се само пример на англиски јазик, но ги има и на јазикот во вашата земја.

три различни типови екран за multi view (повеќе прикази)
 1. Екран на мобилен телефон: кога ќе пресликувате телефон, можете да го видите пресликаниот телефон на десниот екран од Multi View (Повеќе прикази). Може да пресликувате фотографии, видеа и пораки за да уживате во нив на поголем екран.
 2. Екран од телевизор или лаптоп: кога пресликувате компјутер, емитувате од телевизиска апликација или од IoT-камера, екранот Multi View (Повеќе прикази) ќе се подели на два еднакви дела. На пример, може да играте игра на левиот екран додека гледате видео со упатства за играта од лаптопот на потесниот екран.
 3. PIP-екран: може да поставите и на позиција PIP (слика во слика). Тоа е практично за да активирате друга содржина што ве интересира на помалиот екран додека гледате филм или спортски натпревар.

Префрли на Full Screen (Целосен екран)

целосен екран за multi view (повеќе прикази)
 • За да префрлите на целосен екран, изберете еден од екраните во Multi View (Повеќе прикази) и притиснете на копчето за избирање. Сега ќе може да ги контролирате апликациите и изворите.
 • За да се вратите до претходните повеќе прикази, притиснете и држете на копчето Back (Назад) на далечинскиот управувач.
 • За да завршите целосно со Multi View (Повеќе прикази), притиснете и држете го копчето Back (Назад) на далечинскиот управувач додека сте фокусирани на двете страни.

Забелешка: ако сакате секогаш да емитувате видеа од YouTube во режим на цел екран, тоа може да го промените во поставките. (Setting (Поставки) - General (Општо) - Smart feature (Карактеристика Паметно) - Auto Run Multi View Casting 'Off' (автоматски изврши емитување повеќе прикази „исклучено))

Може да користите различни комбинации на извори во зависност од тоа каков вид телевизор Samsung имате.
 

QLED-телевизори
 
 • На левиот екран: може да репродуцирате од ТВ-приемник, HDMI-уреди или некои од ТВ-апликациите.
 • На десниот екран: може да пресликувате екран(Android)/Airplay2(iOS), да емитувате содржини од телефонот или да изберете поврзана камера.
 
UHD-телевизори
 
 • На левиот екран: може да репродуцирате содржина од ТВ-приемникот или од HDMI-уреди.
 • На десниот екран: може да го пресликате екранот на(Android) телефонот.
 
 Поддржани мобилни телефони/уреди
 
 • Поддржува уреди компатибилни со Screen Mirroring (Пресликување на екранот), вклучувајќи и телефони или таблети. (Android 4.2 и понов)
 • Поддржува уреди компатибилни со Airplay 2, вклучувајќи iPhone, iPad, iPod touch или Mac book.
 • ​Лаптопи/компјутери со Windows 10
 
Поддржани камери
 
 • Веб-камера Logitech HD Pro C920
 • Веб-камера Logitech HD Pro C920S
 • Веб-камера Logitech C922 Pro Stream
 • Веб-камера Logitech C922X Pro Stream
 • Logitech C925E
 • Logitech C930e

Забелешка: листата на поддржани мобилни и USB-камери може да се ажурира без најава.

Благодариме за повратните информации