Како да ја користите Device Care (Грижа за уредот) на Samsung Smart TV

Ако имате проблеми со телевизорот, веројатно мислите дека е подобро да се ресетира и да почнете одново. Иако може да биде решение на проблемот, тоа не е неопходно. Телевизорот има неколку вградени алатки за самодијагноза за да ги решите проблемите поврзани со видео, слика, звук и многу други работи.

Оптимизирајте го телевизорот со Device Care (Грижа за уредот)

Device Care (Грижа за уредот) е дијагностички софтвер за телевизори врз база на податоците од телевизорот и го покажува моменталниот работен статус на телевизорот. Кога ќе влезете во менито Start Device Care (Започни со грижа за уредот), Device Care (Грижа за уредот) врши дијагноза на телевизорот, прикажува листа на проблеми и моменталниот статус на телевизорот. За работниот статус на телевизорот има 2 фази на известување и е поделен на Good(Добар) и Moderate (Среден). Во Device Care (Грижа за уредот) може да пристапите преку менито за Customer Support (Поддршка на корисници).


Исто така, може да го проверите и да го исчистите меморискиот простор, сами да ги утврдите проблемите или да побарате техничка поддршка. Кога ќе заврши дијагнозата на телевизорот, се чисти кеш-меморијата, се ослободува и ги затвора апликациите што не се користат во заднина за да се ослободи меморија. Следете ги упатствата подолу за тоа како да извршите скенирање за Device Care (Грижа за уредот) на телевизорот Samsung.

главен панел за Грижа за уредот qled
Notification of TV Status

Категорија

Состојба

Достапна Средна

Флеш-меморија 0% (како што се прикажува во UI), достапни се помалку од 70 MB за повторно запишување

Добра

Сите други случаи освен Среден

Започни со Device Care (Грижа за уредот) врши скенирање на телевизорот за да се оптимизира и дијагностицира состојбата на телевизорот, како што се проблем со замаглен екран или недоволно мемориски простор. Притиснете на копчето Start Device Care (Започни со грижа за уредот) на средината од екранот, а вградената дијагностичка програма ќе го провери статусот на телевизорот. Ако има проблем, ќе биде наведен и прикажан.


Следете ги чекорите наведени подолу за тоа како да го скенирате телевизорот со Start Device Care (Започни со грижа за уредот).

Чекор 1. Притиснете го копчето Home (Почеток) на далечинскиот управувач и изберете Settings (Поставки).

поставки за грижа за уредот qled

Чекор 2. На менито Settings (Поставки), појдете на Support (Поддршка) и изберете Device Care (Грижа за уредот).

мени за звук во поставките за грижа за уредот qled

Чекор 3. Изберете Start Device Care (Започни со грижа за уредот) на средината од екранот, а потоа ќе започне скенирање.

започни со грижа за уредот qled

Manage Storage (Управувај со мемориски простор) во менито Device Care (Грижа за уредот) ви овозможува да ги проверите и да ги организирате податоците што се користат моментално на телевизорот. Ако сакате да избришете инсталирана апликација, притиснете на копчето Delete (Избриши) во горниот десен агол за да ја избришете избраната апликација. Покрај тоа, ако кликнете на копчето за да ги видите деталите на секоја апликација, може да ги проверите деталните информации, како што се вкупен капацитет на апликацијата, складирани податоци и кеш-меморијата за податоците.

 • Delete (Избриши): изберете ја инсталираната апликација што сакате да ја избришете и кликнете на копчето Delete (Избриши).
управувај со меморискиот простор во грижа за уредот qled
 • View Details (Види детали): проверете ги тековните податоци и искористеноста на кеш-меморијата, па избришете ги податоците и кеш-меморијата.
види детали во управувањето со меморискиот простор во грижа за уредот qled

Забелешка: кога ќе ги бришете апликациите, стандардно инсталираните апликации нема да бидат избрани.

Во менито Self Diagnosis (Самодијагноза) може директно да тестирате различни состојби на телевизорот за да утврдите дали има абнормалност. Ако проблемите се причинети од самиот телевизор, направете Video Test (Тест на видео), Picture Test (Тест на слика) и Sound Test (Тест на звук) за да го утврдите проблемот. Во ова мени може да ги проверите и HDMI, мрежниот сигнал и врската Smart Hub (Паметен центар).

панел на менито за самодијагноза во грижа за уредот qled
 • Video Test (Тест на видео): кога ќе се појави проблем со видеоквалитетот на телевизорот, направете Video Test (Тест на видео) На телевизорот ќе почне да се репродуцира тест на видео со највисок квалитет, па гледајте внимателно на екранот неколку секунди за да ги утврдите недостатоците.
видеопример за самодијагноза во грижа за уредот qled
 • Picture Test (Тест на слика): кога ќе се појави проблем со квалитетот на сликата на телевизорот, направете Picture Test (Тест на слика). Ќе се појави слика за тест, па гледајте внимателно на екранот 5 секунди за да ги утврдите недостатоците.
 • Sound Test (Тест на звук): кога ќе се појави проблем со квалитетот на звукот на телевизорот, направете Sound Test (Тест на звук). Ќе се репродуцира мелодија за тест со тековниот уред за излез на звук, па слушајте внимателно за да утврдите дали е нормален звукот.
 • HDMI Troubleshooting (Решавање проблеми со HDMI): со овој тест се врши дијагноза дали HDMI-кабелот е поврзан правилно со HDMI-портата на телевизорот. Изберете ја HDMI-портата на надворешниот уред и кликнете на копчето Next (Следно) за да започнете со дијагноза.
решавање проблеми со HDMI при самодијагноза во грижа за уредот
 • Signal Information (Информации за сигналот): кога ќе го проверувате сигналот на тековниот надворешен уред, користете Signal Information (Информации за сигналот) Може да го тестирате и HDMI-кабелот и да ја проверите историјата на сигналот.
 • Smart Hub Connection Test (Тест за поврзување со паметниот центар): овој тест врши дијагноза на безжичната мрежна врска. Може да потрае малку додека извршите тестови за DNS, ISP-блокирање итн.
 • Reset Smart Hub (Ресетирајте го паметниот центар): може да ги ресетирате сите поставки за Smart Hub (Паметен центар), преземени апликации и сметки зачувани на телевизорот со PIN.

Забелешка: 

 • видеото/сликата прикажани на тестот се со најдобар квалитет што може да го овозможи телевизорот. Меѓутоа, квалитетот може да се разликува зависно од изворот што се користи.
 • Ако забележите проблем при тестирањето, можеби проблемот е во телевизорот. Обратете се во Samsung Support за помош.

Забелешка: кадрите на екранот од уредот и менито се само пример на англиски јазик, но ги има и на јазикот во вашата земја.

Благодариме за повратните информации