Mundësia e përdorimit të TV

Mundësia e përdorimit të TV Mundësia e përdorimit të TV

Vizioni

Udhëzuesi me zë

Udhëzuesi me zë i lejon televizorit t’u lexojë tekstin në ekran dhe jep informacion me fjalë për volumin e përzgjedhur, kanalin e tanishëm dhe informacion mbi programet. Gjithashtu lexon me zë të gjithë tekstin e shfaqur në Udhëzuesin elektronik të programeve (EPG). Udhëzuesi me zë funksionon për çdo menu në TV, gjithashtu mund të rregulloni nivelin dhe tonin e Udhëzuesit me zë për t’iu përshtatur preferencave tuaja.

Pamja nga përpara e TV QLED e Udhëzuesit me zë Pamja nga përpara e TV QLED e Udhëzuesit me zë

Përshkrimi me audio

Përshkrimi me audio (AD) është një shërbim që sigurohet nga shumë programe televizive të Mbretërisë së Bashkuar, ku transmetohet një kolonë zanore shtesë, e cila jep një përshkrim me fjalë të skenës për të ndihmuar kuptimin.

Pamja nga përpara e TV QLED e Përshkrimit me zë Pamja nga përpara e TV QLED e Përshkrimit me zë

Kontrasti i lartë

Regjimi i Kontrastit të lartë e konfiguron TV për të shfaqur të gjitha menutë me një sfond të zi jo të tejdukshëm dhe shkronja të bardha ose të verdha. Kjo ju jep kontrastin dhe shikueshmërinë maksimale të tekstit dhe është jashtëzakonisht e dobishme nëse keni ndonjë formë të vështirësisë së shikimit.

Pamja nga përpara e TV QLED e Kontrastit të lartë Pamja nga përpara e TV QLED e Kontrastit të lartë

Zmadhimi

Zmadhimi ju lejon të shihni elementë të rëndësishëm në ekran me një efekt më të madh ose të zmadhuar.

Pamja nga përpara e TV QLED e Zmadhimit Pamja nga përpara e TV QLED e Zmadhimit

Telekomanda
e të mësuarit

Telekomanda e të mësuarit është një veçori e re, përmes të cilës TV futet në një regjim të të mësuarit për t’ju ndihmuar që të merrni sa më shumë nga përvoja juaj e shikimit. Në këtë regjim, TV ju ndihmon duke ju treguar sa herë që shtypni një buton në telekomandë se ç’farë bën ai buton. Përmes kësaj veçorie, përdoruesit me vështirësi të shikimit ose të verbër mund të mësojnë shpejt vendndodhjen dhe përdorimin e butonave në telekomandën e tyre, pa ndikuar në përdorimin normal të TV.

Pamja nga përpara e TV QLED e Telekomandës së të mësuarit Pamja nga përpara e TV QLED e Telekomandës së të mësuarit

Ekrani i menusë së të mësuarit

Mësoni menutë e ekranit të TV. Pasi ta keni aktivizuar, TV juaj do t’ju tregojë strukturën dhe veçoritë e menuve që zgjidhni.

Pamja nga përpara e TV QLED e Ekranit të menusë së të mësuarit Pamja nga përpara e TV QLED e Ekranit të menusë së të mësuarit

Shkalla e grisë

Mund të ndryshoni ngjyrën e ekranit të TV në një ton bardhë e zi për të theksuar cepat e paqartë të shkaktuar nga ngjyrat.

Pamja nga përpara e TV QLED e Shkallës së grisë Pamja nga përpara e TV QLED e Shkallës së grisë

Shkëmbimi i ngjyrave

Mund të shkëmbeni ngjyrat e tekstit dhe të sfondit që shfaqet në ekranin e TV për ta bërë më të lehtë që t’i lexoni ato.

Pamja nga përpara e TV QLED e Shkëmbimit të ngjyrave Pamja nga përpara e TV QLED e Shkëmbimit të ngjyrave

Shihni ngjyrat

Aplikacioni Shihni ngjyrat - bën të mundur që njerëzit me një mangësi të shikimit të ngjyrave të shohin një spektër të plotë të ngjyrave në ekranet e TV QLED të Samsung.

Pamja nga përpara e TV QLED e Shihni ngjyrat Pamja nga përpara e TV QLED e Shihni ngjyrat

Dëgjimi

Audio me shumë dalje

Audio me shumë dalje ju jep fleksibilitetin e konfigurimit të daljes së audios së televizioni kur kufjet Bluetooth janë lidhur me TV. Mund të zgjidhni që audio të drejtohet në pajisje të shumta me komandim të pavarur të volumit. Nëse një anëtar i familjes tuaj ka vështirësi të dëgjimit dhe ka nevojë të dëgjojë përmes kufjeve të tyre, Audio me shumë dalje e lehtëson këtë pa çaktivizuar automatikisht audion nga altoparlantët e TV.

Pamja nga përpara e TV QLED e Audios me shumë dalje Pamja nga përpara e TV QLED e Audios me shumë dalje

Titrat

Titrat jepen për pothuajse të gjitha programet e TV në Mbretërinë e Bashkuar. Dialogu shfaqet në mënyrë vizive si tekst në ekranin e TV.

Pamja nga përpara e TV QLED e Titrave Pamja nga përpara e TV QLED e Titrave

Zmadhimi i gjuhës me shenja

Zmadhimi i gjuhës me shenja njeh dhe zmadhon automatikisht pjesën e gjuhës me shenja për ata që kanë vështirësi të dëgjimit. Mund të përcaktoni një pjesë të gjuhës me shenja dhe të rregulloni zmadhimin. Shikuesit me vështirësi të shikimit gjithashtu mund ta përdorin këtë funksion për të zmadhuar një pjesë të caktuar.

Një transmetim i drejtpërdrejtë i lajmeve është duke u shfaqur në një TV. Transmetimi i lajmeve është duke u përkthyer nga një përkthyes i gjuhës me shenja. Dritarja e përkthyesit në ekran është zmadhuar automatikisht që përkthyesi të mund të shihet më qartë për shikuesit. Një transmetim i drejtpërdrejtë i lajmeve është duke u shfaqur në një TV. Transmetimi i lajmeve është duke u përkthyer nga një përkthyes i gjuhës me shenja. Dritarja e përkthyesit në ekran është zmadhuar automatikisht që përkthyesi të mund të shihet më qartë për shikuesit.

Pa-aftësi fizike

Cilësimet e butonit të përsëritjes në telekomandë

Shtypni dhe mbani të shtypur një buton në telekomandë për të kryer një përdorim të vazhdueshëm dhe për të ulur shpejtësinë. Kjo është e dobishme për ngadalësimin e përdorimit të vazhdueshëm të kanalit/volumit ose për ngadalësimin e lëvizjes së elementëve në një listë horizontale ose vertikale.

Dritarja e Cilësimeve të butonit të përsëritjes në telekomandë është hapur në një ekran TV të simuluar duke shfaqur një program TV. Butoni i përsëritjes së ngadaltë mund të aktivizohet dhe çaktivizohet përmes menusë. Intervalet e përsëritjes mund të rregullohen në nën-menunë. Dritarja e Cilësimeve të butonit të përsëritjes në telekomandë është hapur në një ekran TV të simuluar duke shfaqur një program TV. Butoni i përsëritjes së ngadaltë mund të aktivizohet dhe çaktivizohet përmes menusë. Intervalet e përsëritjes mund të rregullohen në nën-menunë.

Të përgjithshme

Shkurtoret e mundësisë së përdorimit

Shkurtoret e mundësisë së përdorimit është një kalim i thjeshtë me një prekje tek një menu në ekran, e cila ju lejon të shihni ose të rregulloni gjendjen e veçorive të Mundësisë së përdorimit të TV. Mund të aktivizoni shumicën e veçorive të mundësisë së përdorimit të TV duke shtypur dhe mbajtur të shtypur <VOLUME> ose <MUTE> në Telekomandën e zgjuar ose nga Menuja e mundësisë së përdorimit brenda Cilësimeve të sistemit.

 Pamja nga përpara e TV QLED e Shkurtoreve të mundësisë së përdorimit  Pamja nga përpara e TV QLED e Shkurtoreve të mundësisë së përdorimit