Skaduar

E vlefshme nga 02/07/2020 16/08/2020

Një ekran më i madh është gjithmonë një vendim më i mir

Blini një televizor 75’’ ose më të madh nga seritë QLED, Q60, Q70 ose nga modelet UHD të 2020 dhe ne ju ofrojmë një skonto në çmim prej 10 inç

Një ekran më i madh është gjithmonë një vendim më i mirë!Blini një televizor 75’’ ose më të madh nga seritë QLED, Q60, Q70 ose nga modelet UHD të 2020 dhe ne ju ofrojmë një skonto në çmim prej 10 inç. Promocioni është i vlefshëm nga 02.07 deri në 16.08.2020 ose deri sa të përfundojë stoku. Listën e modeleve të përfshira në promocion mund ta gjeni këtu. Shuma e zbritjes është në varësi të çmimit të shitjes me pakicë dhe përmasave të ekranit të televizorit specifik. Vlera e një inç si njësi matëse për përllogaritjen e zbritjes së një televizori specifik përftohet duke pjesëtuar çmimin e shitjes me pakicë me numrin e inçëve të diagonales së ekranit.